Raising your Child to be a Muslim | Att uppfostra en muslim

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Raising your Child to be a Muslim | Att uppfostra en muslim

Postby nur.nu » 16 Feb 2012, 22:41

Raising your Child to be a Muslim
by Omair Abdul Jabbar
http://www.islamicacademy.org/html/Arti ... ildren.htm

It is true that the first learning center for a child is the mother’s lap. The mannerisms of the parents are reflected in the children.

The story of Sheikh Abdul Qadir Jeelani is famous: When he was traveling with a caravan, a gang of thieves robbed the caravan, when it came time to check Abdul Qadir Jeelani (Rahmatullahi Alaih), an eighteen year old young man, the thieves inquired if he had any valuables to which told them about money which had been sewn in his clothes by his mother. The thieves asked out of curiosity as to why he let them know of the sewn money to which he told them that his mother had advised him before leaving ‘to never lie’ upon which the thieves become ashamed and repented to Allah.

It is the duty of the parents to be an example to their children and advise them. Allah (Subhanahu Ta’ala) tells us of the advise that Luqman Hakeem gave to his son, “Behold, Luqman said To his son by way of instruction: “O my son! Join not others with Allah; association with Allah is indeed the highest wrong-doing.”

Then after some ayaat, the advise continues,
O my son! If there be (but) the weight of a mustard-seed and it were (hidden) in a rock or (anywhere) in the heavens or on earth, Allah will bring it forth; for Allah knows the finest mysteries, (and) is well-acquainted (with them).

O my son! Establish regular prayer, enjoin what is Just, and forbid what is wrong; and bear with patient constancy whatever befalls thee; these are affairs of determination.

And swell not thy check (for pride) at men, nor walk in insolence through the earth; For Allah loveth not Any arrogant boaster.

And be moderate in thy pace, and lower they voice; for the harshest of sounds without doubt is the braying of an ass.

(Surah Luqman)

We can recall not to long ago in our Muslim culture that all the grown-ups in the community would take the role of guiders for the youth. No child dared acting up in front of elders in any gathering. All the elders held enough authority that they could discipline the child without having to face the wrath of the parents as is the case today. As a result, children tend to misbehave and disrespect elders because they no longer have fear discipline from anyone besides that parents and that too is seen little.

Parents find out too late that what they thought was giving ‘freedom’ to their children was really digging a hole for them. Being affectionate to your child is one thing but to let them free to do anything is not affection rather it is hurting the child. Ah, this is all a result of the parents forgetting the duty of teaching the child. More often the television takes the place of the parent and it is from here the child gains much of his/her ill-mannerisms. Today, I ask you to take my words to be a reminder and a word of caution.

When the child is able to speak a little, teach them the name of Allah. Before, mothers would put their children to sleep by chanting Allah Allah, but now it is by playing the music on the radio.

When children are mature do not do anything in front them which will ruin their mannerisms because they tend to copy these acts, they do whatever they see their parents doing. Never argue with your spouse in front of them because this leaves puts a lot of stress on the child and causes them to think that they are the cause of the argument. Never curse your children.

Pray Salah in front of them, recite Quran, take them to the Masjid with you, and tell them stories of our pious predecessors, they like to listen to stories very much. Hearing stories with lessons and morals will increase their good habits. When they are a little older, teach them the five Kalimat, Imane Mujmal, Imane Mufassal, and then teach them Salah.

Put them in under the teaching of an Allah-fearing, Mutaqee Saheehul Aqeeda Hafiz or Maulvi of to learn Quran Majeed and knowledge of the deen so they can learn of the beautiful religion to which they belong. Teach them the masail of gusul, wudu, and salah.

If Allah gives you taufeeq, make atleast on your children Alim or Alimah or Hafiz or Hafiza. A Hafiz will get three generations forgiven and Alim will get seven generations forgiven [on the Day of Judgement]. It is baseless to think that an Alim has no source of earning bread for his family. Know that one does not get more than destined by learning uloom of the dunya; one will get what Razzaq has written for him.

Teach your children simplicity and do not expose them to materialism. Teach them the value of doing thier own work. Send them to college, make them judges, make them doctors or any successful and halal career in this world but make them such that they take on these professions as honest Muslims who know their religion.

Omair Abdul Jabbar

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: Raising your Child to be a Muslim | Att uppfostra en mus

Postby nur.nu » 15 May 2012, 18:02

Uppfostra ditt barn till en Muslim
av Omair Abdul Jabbar
http://islamicacademy.com
Övers. till svenska: hs/bmk

Det är ju så att ett barns första inlärningskälla är moderns famn.
Föräldrarnas sätt att vara reflekteras i barnet.

Historien om Sheik Abdul Qadir Jilani är omtalad: När han var på resande fot med en karavan, kom ett gäng tjuvar och rånade karavanen och när det var Abdul Qadir Jilanis (Rahmatu Allahi alayhi) tur att bli genomsökt – han var då en arton årig ung man - frågade tjuvarna om han hade någonting av värde. Han berättade då om pengarna som hans mor hade sytt in i hans kläder. Tjuvarna frågade av nyfikenhet varför han lät dem få reda på om pengarna. Han sade att hans mor hade gett honom ett råd innan skulle resa iväg om ”att aldrig ljuga”, vilket fick tjuvarna att skämmas och de bad Allah om förlåtelse.

Det är varje förälders plikt att vara ett föredöme för sina barn och att ge råd till dem. Allah (subhanaHu wa ta'ala) berättar för oss om rådet som den vise Luqman gav sin son; ”
Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: "Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!” 31:

Och efter några verser fortsätter hans råd:

Käre son! Även om det [som du har gjort] väger så litet som ett senapskorn och [ligger dolt] i en klippa eller i himlarna eller i jorden, skall Gud låta det komma i dagen. Guds [vägar] är outgrundliga; Han genomskådar allt och är underrättad om allt. 31:16

Käre son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det [onda] som drabbar dig! Och stå fast vid dina föresatser! 31:17

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. 31:18

Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?" 31:19 (Surah Luqman)

Vi minns att, inte alltför länge sedan i våra muslimska kulturer, hade alla vuxna i samhället rollen som vägledare för de unga. Inget barn vågade vara olydig inför den som var äldre. De äldre hade befogenhet att tillrättavisa barnet utan att, som idag, behöva mötas av ilskna föräldrar. Konsekvensen blir att barnet nu kan uppföra sig illa och vara respektlös mot dem som är äldre, eftersom det bara tillrättavisas av föräldrarna, och knappast ens det.

Föräldrarna inser för sent att det som de trodde var att ge frihet till sina barn, i själva verket var en fallgrop de grävde för dem. Att visa kärlek och omtanke för sina barn är en sak, men att låta dem gå fria och göra vad som helst är inte kärlek utan det är snarare till skada för barnet. Det är så det blir när föräldrarnas försummar sitt ansvar att lära barnet. Allt mer är det televisionen som får ta föräldrarnas plats och det är främst genom den som barnet tillägnar sig dåligt uppförande. Jag ber dig därför att ta dess ord som en påminnelse och som en varning.

När barnet kan börja tala, så lär dem att säga Allahs namn. Förr brukade mödrarna natta sina barn genom att sjunga Allah Allah men nu sker det istället genom att spela upp musik på radion.
När barnen har mognat, gör då inget framför dem som skulle kunna förstöra deras goda uppförande, eftersom de kanske efterhärmar dina handlingar. Barn gör vad de än ser ser sina föräldrar göra.
Bråka aldrig med din make/maka framför barnen eftersom det orsakar mycket stress hos barnet och det får barnet att tro att det är orsaken till dispyten. Svär aldrig mot dina barn.

Utför bönen framför dem, läs Koranen och ta med dem till Mosken. Berätta historier om våra gudsfruktiga föregångare – barn tycker om att lyssna på historier. Att lyssna på berättelser sm innehåller lärdomar och moral kommer stärka deras goda vanor. När de blir lite äldre, lär dem de fem pelarna, och tronspelare och deras förklaring. Lär dem sedan hur man utför bönen.

Sök uppp en gudsfruktig lärare, en Hafizh som memoerat Koranen och som har korrekt aqida, för att undervisa din barn i Koranen och ge dem kunskap om Din, så att de kan lära sig om den vackra religion som de tillhör. Lär dem reglerna för ghusl, wudu och bön.

Om Allah ger dig tawfiq, låt ditt barn bli Alim eller Alima eller Hafizh eller Hafizha. En Hafizh kommer att ges förlåtelse från Allah tre generationer bakåt, och en Alim kommer att få förlåtelse sju generationer bakåt på Domedagen. Man ska inte tro att att en Alim står utan inkomst till sin familj. Kom ihåg att man inte får mer än Allah har förutbestämt bara för att man ägnar sig åt de de världsliga vetenskaperna – man får precis så mycket som Al-Razzaq (Försörjaren - Allah) har bestämt åt en.

Lär era barn att leva på ett enkelt sätt och utsätt dem inte dem för materialism. Lär dem värdet av att utföra sitt eget arbete. Sänd dem till universitet/högskola, låt dem bli domare, läkare eller låt em utbilda dem till någon annan framgångsrik och tillåten karriär i den här världen – men lär dem att utöva dessa yrken som ärliga Muslimer som kan sin religion.

Return to Family and social interactions | Familjeliv och vänner

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest