sv: Hur man hälsar på en grupp människor

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hur man hälsar på en grupp människor

Postby nur.nu » 19 Dec 2011, 17:05

Hur man hälsar på en grupp människor
Källa: Den engelska översättningen av 'Allāmah Abū Ghuddahs bok "min adab al-Islām" (Islamic manners), sid. 22.
Översättning av: Samir Muric
http://abuhanifa.se/index.php?option=co ... Itemid=191

Om du stiger in i ett rum, hälsa då på alla där inne. Om du vill skaka hand med de som är närvarande, börja då med de mest framträdande, mest kunniga, mest fromma, de äldsta eller dem som har liknande Islamiska utmärkelser. Börja inte med den första personen du ser på din högra sida; du kanske förbiser de mest distingerade eller framstående. Om du inte kan bedöma vem som är den personen, eller om de som är närvarande är av jämförlig status, börja då med den äldste, för de är enklare att igenkänna. Bukhārī förklarade att Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) sade: "Den äldre! Den äldre! (35) I en annan version sade han: "de äldre kommer först". Abū Ya'la och al-Tabarānī i al-Awsat återberättar att Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) sade: "börja med de äldre", eller så sade han: "Börja med de framstående".

(35) Återberättat av Bukhari i hans Sahih i kapitlet om Isti'dhan.

Return to Family and social interactions | Familjeliv och vänner

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest