sv: En besökare är inte en inspektör

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: En besökare är inte en inspektör

Postby nur.nu » 23 Dec 2011, 03:13

En besökare är inte en inspektör
http://abuhanifa.se/index.php?option=co ... Itemid=191

När du stiger in i ett hem, varesig som en besökare eller gäst över natten, undersök då inte dess innehåll som en inspektör hade gjort. Begränsa din iakttagelse till det du behöver se. Öppna inte stängda garderober eller lådor. Granska inte en plånbok, ett paket eller ett täckt objekt. Detta går emot (det) Islamiska uppförandet och är ett ohövligt svek mot tilliten som din värd beviljade dig. Upprätthåll detta uppförande under ditt besök och försök bearbeta din värds kärlek och respekt (gentemot dig), må Allah välsigna och skydda dig.

I Risālat al-Mustarshidīn sade Imām al-Muhāsibī: Synens (dvs. ögats) förpliktelse är att utesluta förbjudna anblickar och att inte försöka se det som som har dolts eller täckts (över). jämväl har Dāwūd al-Tā'ī sagt: "Det har talats om för mig att vi kommer att ansvara för våra små blickar, precis som vi kommer att ansvara för våra små gärningar". Den arabiska poeten Miskīn al-Dārimī sade: "Min granne behöver inte oroa sig om hans dörr är stängd".

---------------------------------
Källa: Den engelska översättningen av 'Allāmah Abū Ghuddahs bok "min adab al-Islām" (Islamic manners), sid. 21.
Översättning av: Samir Muric

Return to Family and social interactions | Familjeliv och vänner

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests