sv: en: Att svara sina föräldrar / Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: en: Att svara sina föräldrar / Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Post by nur.nu »

Hur man ska svara sina föräldrar
av Shaykh Muhammad al-Yaqoubi
Övers till svenska: li/bmk
http://www.facebook.com/notes/shaykh-mu ... 6118937678

Fråga

Mina föräldrar är stränga mot mig och min far skriker på mig; vad kan jag göra?


Svar
av Shaykh Muhammad al-Yaqoubi

Du ska inte bråka med din far och aldrig höja rösten mot dina föräldrar eller äldre bröder och systrar.

När din far tlar till dig bör du lyssna på honom på bästa sätt, med sänkt blick och utan ögonkontakt.

Du bör aldrig argumentera med honom även när han har fel, och om han ber om dina tilgångar så ger du honom utan att känna bitterhet och utan att fråga varför. Dörren till Paradiset öppnas genom lydnad mot dina föräldrar. Det är nyckeln till välgång och ett lyckligt och långt liv. De som inte lyssnar till sina föräldrar och ofta gör dem arga kommer att få kämpa sig igenom liv och arbete för att kunna överleva. Men de som lyder sina föräldrar och tjänar dem vid deras fötter kommer att upptäcka ett överflöd av rikedomar i sina liv utan ansträngning. Du är inte ansvarig för dina föräldrars vägledning utan du är ansvarig för ditt beteende gentemot dem. Kom ihåg att även en suck eller tung utandning av missnöje som svar till vad de befaller dig att göra är en synd och en stor sådan.

Allah den Allsmäktige säger: "Säg då inte (så mycket som) 'uff' till dem"
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: en: Att svara sina föräldrar / Sh. Muhammad al-Yaqou

Post by nur.nu »

Q&A:
On Obedience to One's Parents - Shaykh Muhammad al-Yaqoubi
by Shaykh Muhammad al-Yaqoubi on Saturday, 25 June 2011 at 17:10 ·

Question:My parents are tough on me, and my father shouts at me; what can I do?Answer [from Shaykh Muhammad al-Yaqoubi]:


You should not argue with your father and never raise your voice over your parents and older brothers and sisters. When your father speaks to you, you should always listen to him with the most perfect manner looking down and not looking into his eyes. You never argue with him even if he is wrong; if he asks you for all your wealth, you give to him without resentment and without asking why. The door to the Heavens is through obeying your parents. It is the key to prosperity and to a happy long life. Those who do not listen to their parents and often make them angry will have to struggle in life and business to survive. Those who obey their parents and serve their feet will have wealth pouring into their life effortlessly. You are not responsible for your parents' guidance; rather, you are accountable for your behaviour in front of them. Remember that even a sigh or an exhale in resentment in response to what they order you to do is a sin and a major sin. Allah Almighty says, {And never say to them even "uff"}.

http://www.facebook.com/notes/shaykh-mu ... 6118937678
Post Reply

Return to “Family and social interactions | Familjeliv och vänner”