Aqida Ibn Ashir - traditionell recitation

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Aqida Ibn Ashir - traditionell recitation

Postby nur.nu » 23 Mar 2011, 03:01

BismiAllah

Traditionell maliki recitation av Aqida Ibn Ashir, med översättning till franska
Backup: http://nur.nu/00_DATA/Video/Aqida_Matn-ibn-Achir.flv


Return to Ash'ariyya

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest