sv: en: Maturidi-skolan

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: en: Maturidi-skolan

Post by nur.nu »

Islams troslära
Maturidi-skolan
(radiya Alllah ´anhu)

Aqida-texter av Imam Abu Hanifa (d. 150 H)
Al-Fiqh al-Akbar
Al-Fiqh al-Absat
Al-Wasiyya
Länkar till matn och Maturidi shuruh:
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 977#p21977

Böcker om Maturidi aqida
http://www.sunniforum.com/forum/showthr ... #post34848
1) Fiqh al-Akbar attributed to Imam Abu Hanifa (d. 150 AH), rahimahullah. Other short works ascribed to the Imam include:
2) Kitab al-Wasiyya (the work has been published with the Sharh of Mulla Hussain ibn Iskandar al-Hanafi, Hyderabad, India, 1321 AH)
3) Al-Alim wal Muta’alim (it has been published with the notes of Shaykh Muhammad Zahid al-Kawthari)
4) Kitab al-Tawhid by Imam Abu Mansur al Maturidi
5) Ta’wilat Ahlus Sunna wal Jama’ah by Imam Abu Mansur al Maturidi
6) Sharh Fiqh al-Akbar ascribed to Imam al-Maturidi
7) Sharh Fiqh al-Akbar (also known as: Minah al-Rawd al-Azhar) by Mullah Ali al-Qari al-Hanafi. The best edition is the one by our Shaykh: Wahbi Sulayman al-Albani with his Hashiya
8) Aqeeda of the Hanafi Mujtahid Imam: Abu Ja’far al-Tahawi. Though the Imam was a contemporary of both Imam’s: al-Maturidi and al-Ash’ari, there doesn’t seem to be any evidence that the three Imams ever met. The Aqeeda of al-Tahawi is formally known as al-Bayan al-Sunna wal Jama’a and a number of commentaries exist. The one to clearly avoid is the one by Ibn Abi’l Izz. The latter is a pseudo-Salafi favourite in this age, but take note, Ibn Abi’l Izz was declared an innovator by the true Hanafi Imam and aqeeda specialist in his age: Imam Ali al Qari (d. 1014 AH). One of the best commentaries is by Shaykh Abdal Ghani al-Ghunaymi (d. 1298 AH), with the notes of Dr Muhammad Riyadh al-Malih (rahimahullah) and Dr Muhammad al-Hafiz (all three are from Damascus)
9) Tabsira al-Adilla of Imam Abul Mu’in al-Nasafi
10) Risala fi Bayan al-I’tiqad ala Madhhab al-Imam al A’zam al-Mujtahid al-Muqaddam Abu Hanifa al-Nu’man by Shaykh Muhammad Yusuf Atif Pasha (manuscript preserved in Maktaba al-Azhar, no. 3488)
11) Al-Sayf al-Mash-hur fi-Sharh Aqeeda Abi Mansur al Maturidi by the Ash’ari Imam of his age: Imam Tajud-Din al Subki (manuscript preserved in Maktaba Arif Hikmat, Madina)
12) Al-Nur al-Lami wal Burhan al-Sati fi-Sharh Aqeeda Ahlus Sunna wal Jama’a by Shaykh Mankubris al-Nasiri (manuscript in Maktaba al-Sulaymaniyya, Istanbul, no. 2973)
13) Usul al-Din by Shaykh Abul Yusr al-Bazdawi
14) Bahr al-Kalam by Imam Abul Mu’in al Nasafi
15) Al-Tamhid fi-Usul al-Din by Imam Abul Mu’in al-Nasafi
16) Tafsir al-Nasafi – is a Tafsir on the Qur’an with aspects from the Maturidi understanding within it by Imam Abul Barakat al-Nasafi
17) Jami al-Mutun fi Haqq Anwa’ al-Sifat al-Ilahiyya wal Aqa’id al-Maturidiyya by Shaykh Ahmed Diyaud-Din
18) Al-Masayira by Imam Kamal ibn al-Humam (who was the Mujtahid of the Hanafi school in his age, as well as being a student of al-Hafiz ibn Hajar al Asqalani in Hadith)
19) al-Masamira Sharh al-Masayira li-Ibn al-Humam by Shaykh Kamalud-Din Muhammad, well known as: Ibn Abi Sharif al-Maqdisi (d. 905 AH)
20) Hashiya of al-Hafiz Qasim ibn Qutlubugha (d. 879 AH) to his teacher: Imam Kamal ibn al-Humam’s al-Masayira
21) Aqeeda of Imam Najmud-Din al-Nasafi. This book is well known and a number of commentaries of varying lengths exist; amongst them being:
22) Sharh al-Aqa’id al Nasafiyya by Imam Sa’d al Din al-Taftazani. There is also an edition with the notes of the Indian Muhadith: Shaykh Abdal Aziz al-Dehlawi (son of Shah Waliullah), printed by Maktaba al-Imdadiyya, Deoband, India
23) Hashiyya al-Kayali ala Sharh al-Aqa’id al Nasafiyya
24) Hashiyya al-Assam ala Sharh al-Aqa’id al Nasafiyya
25) Al-Hawashi al-Bahiyya ala Aqa’id al Nasafiyya
26) Salam al-Ahkam ala Sawad al-A’zam by Shaykh Ibrahim Hilmi al-Wafi
27) Al-Sawad al A’zam by Shaykh Abul Qasim al-Samarqandi
28) Al-Saha’if al-Ilahiyya by Shaykh Shamsud-Din al Samarqandi
Post Reply

Return to “Maturidiyya”