sv: Aqida-texter av Imam Abu Hanifa

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Aqida-texter av Imam Abu Hanifa

Post by nur.nu »

BismiAllah

Imam Abu Hanifa (d. 150 H. i Baghdad) rahimahu Allah ta´ala var fadern till de religiösa vetenskaper som vi idag känner som ´Aqida och Fiqh.

"Al-Fiqh al-Akbar" av Imam Abu Hanifa är den äldsta dokumenterade sammanställningen av Alh al-Sunna's trossatser. Den är inte skriven av Imam Abu Hanifa, utan har traderats från honom av hans son Hammad - rahimahuma Allah ta'ala. Andra texter med likannde innehåll har traderats från Imamen av hans elever, bland dem "Al-Fiqh al-Absat" och "Al-Wasiyya". Isnaden finns omnämnda i olika böcker och manuskript (detaljer på länk nedan).

Den viktigaste och samtidigt mest lättlästa kommentaren är den av Imam Abul Muhtaha al-Maghnisawi. En annan viktig sharh är den av Mulla ´Ali al-Qari - rahimahum Allah ajma´in.

Resurser
http://damas.st > Textkit > Aqida > Aqida texts by Imam Abu Hanifa

Mutun
Al-Fiqh al-Akbar (arabisk text med tashkil)
Al-Fiqh al-Akbar (arabiska/engelska) med noter av Sheikh al-Ninowy (pdf), alternativ länk

Al-Wasiyya, alternativa länkar: [1], [2]
Related by Shaykh Muhammad Nabulsi
Translated with Notes by Shaykh Tahir Mahmood Kiani

Shuruh (arabiska):
1. Sharh al-Imam Maghnisawi (arabiska)
2. Sharh av Mulla ´Ali al-Qari (arabiska)
3. Samling av olika kommentarer på arabiska, inkl. Imam al-Maturidis (s.7) och Imam Maghnisawi's (s. 99)


Versioner och utgåvor:
se: GF Haddad © Abu Hanifa's works in Kalam
http://www.livingislam.org/ahanifa_e.html
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 815#p22815


Bok (engelska):
"Imam Abu Hanifa's Al-Fiqh al-Akbar Explained" by Abdur-Rahman ibn Yusuf
baserad på Maghnisawi's och Mulla al-Qari's kommentarer.
WhitehreadPress
Innhåll: http://www.whitethreadpress.com/publica ... ntents.pdf
Utdrag ur inledningen: http://www.whitethreadpress.com/publica ... xcerpt.pdf[
Noter ang. isnaden: http://kutub.nur.nu/English/AbuHanifa-Isnad.pdf
Post Reply

Return to “Maturidiyya”