sv: Sunni och shi'a använder samma Koran

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Sunni och shi'a använder samma Koran

Postby nur.nu » 31 Mar 2011, 20:38

Bismi Allah

Fråga
Finns det mer en version av Koranen?

Svar
En del kristna polemiker har gjort det till sin uppgift att söka undergräva Koranens integritet. De gråter krokodiltårar över att tidiga dialektala varainter av Koranen förstörts. De citerar hadither som vittnar om ayat som senare upphävts. Och anför att Sayyiduna Ali (radiya Allah 'anhu) ägde en nedteckning Koranen enligt en annorlunda ordningsföljd. Men faktum kvarstår att alla muslimer i hela världen, oberoende av vilken gren av Islam de bekänner sig till, använder en och samma Koran, och reciterar den på exakt samma sätt in i minsta detalj, vilket visar att det bara finns en giltig version av Koranen - wal hamduli Allah Rabbil-'alalmin.


Fråga
Vad är skillnaden mellan Koranens 7 dialektala varianter och de 10 qira'at (läsarterna)?

Svar
Det har funnits 7 olika dialektala versioner av Koranen, som cirkulerat bland de arabiska stammarna. De omnämns i en del hadither, men finns inte längre bevarade. Sayyiduna Uthman (raDiya Allah 'anhu) fastställde den ursprungliga versione, alltså den som reciterades enligt Qurayshs's dialekt (dvs. fusha), och lät förstöra alla andra versioner. Därmed undanröjdes för all framtid missförstånd baserade på språkliga olikheter, viket är en stor rahman för Ummat.

De dialektala versionerna inte är samma sak som de olika qira'at (läsarterna, som Hafs, Qalun, Warsh etc.) Man brukar räkna sammanlagt 10 olika läsarter som bevarats med mutawatir överföringskedjor (dvs. de har i varje led överförts av så många oberoende berättare att det är omöjligt att betvivla deras äkthet). Denna tradition upprätthålls och det finns idag tusentals huffazh (personer som kan rectiera Koranen utantill) enligt alla 10 läsarter.


Fråga
Använder sunni- och shiamuslimer samma Koran?

Svar
Ja, det är exakt Koran, och den reciteras på enligt samma läsarter.
Shi'a-muslimer accepterar samtliga 10 läsarter (qira'at), och reciterar enligt samma tradtion som sunni-muslimer

-------------------
Mer att läsa:
En bra site med mycket information om Koranen, med utförliga svar på den kristna/orientalstiska polemiken.:
http://www.islamic-awareness.org/Quran/ ... afs.html#1
-------------------


Utlåtande
av shiamuslimska lärda ang. Koranen olika läsarter:
Från ett shi'a-forum:

<<<
The answer is what Ayatullah Sayyid Al-Khoei [r] stated in Al-Bayan Fee Tafseer il-Quran:

"From the standpoint of established and authentic instructions from the Infallibles [a] to their Shias that they should recite any of the recitations that is well-known in their time, there is therefore no doubt that any of them (the recitations) will be sufficient. Indeed these various recitations were well-known during their times and it had not been reported from them that they had rejected any of them."

Therefore, the recitations reported by the narrations of Hafs or Warsh which are prevalent today is okay with us, however any of the seven or ten main ones will do.

>>>

Här framgår det alltså tydligt att man talar om precis samma qira'at som de sunni-muslimer reciterar, och att samtliga qiraat är accepterade.

------------------------
Sammanställt av bmk

Return to Koranen

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests