sv: Tirmidhi's Shama'il: Om Profetens (s) person

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Tirmidhi's Shama'il: Om Profetens (s) person

Post by nur.nu »

BismiAllah

Imam al-Tirmidhi's hadithsamling "al-Shama'il al-Muhammadiyya", där han samlat hadither som beskriver Profetens (صلى الله عليه وسلم) välsignade person, karakär och umgås med sina samtida, är mycket speciell läsning, och ger en mycket klar bild av den persom Allah's mest älskade och gav de största företräden någon människa kan ha.

Här ett försök att samla ihop den information som skrivits tidigare på forumet, och gamla och nya länkar.

"Om den älskades hem är alltför långt borta och alltför svårt att nå, så att du gått miste om att se honom med egna ögon - gå d[ inte miste om berättelsen där han beskrivs - här är den!"

========================

Sheikh Muhammad al-Yaqoubi's föreläsningsserie:
http://sidna.nur.nu/Shamail

Fler online resurser:
se viewtopic.php?f=136&t=76

About Imam al-Tirmidhi and his hadith books


About imprinting the image of the Prophet (sallAllah `aleihi wa sallam) in one's heart
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Tirmidhi's Shama'il: - Urval pw svenska

Post by nur.nu »

Litet urval av hadither översatta till svenska
på svenska - Ref: http://ghazali.se/txt/shamail.htm

Vad Profetens gjorde innan och efter maten:

När någon av er äter och glömmer att nämna Gud den Upphöjdes [namn] över maten, låt honom då säga, ”I Guds namn [äter jag] från början till slut”

’Umar ibn Abi Salama, må Gud vara nöjd med honom, berättar att han kom till Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, när han hade mat framme. Han sade, ”Kom närmare lille vän, nämn Gud den Upphöjdes [namn], ät med din högra hand och ät av det som är närmast dig”

Efter att ha ätit klart brukade Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, säga, ”Lov och pris tillkommer Gud som givit oss mat och dryck och låtit oss höra till dem som underkastar sig Hans vilja”

Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, delade en måltid med sex av sina följeslagare då en beduin kom och åt upp all mat i två tuggor. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, sade, ”Om han nämnt [Guds namn] hade maten räckt åt er alla”.

Profetens dryckeskärl:

Thâbit berättar att Anas ibn Mâlik, må Gud vara nöjd med dem båda, tog fram ett kraftigt dryckeskärl av trä som lötts med järn och sade, ”Thâbit! Detta är Guds Sändebuds dryckeskärl”

Frukt Profeten åt:

’Abdullah ibn Ja’far sade att Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, brukade äta gurka med färska dadlar

’Âisha, må Gud vara nöjd med henne, sade att Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, brukade äta vattenmelon med färska dadlar

Hur drack Profeten:

Ibn ’Abbâs, må Gud vara nöjd med honom, sade att Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, drack zamzam vatten medan han stod upp

’Amr ibn Shu’aybs farfader, sade, ”Jag har sett Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, dricka stående och sittande”

Hur Profeten fastade:

Umm Salama, må Gud vara nöjd med henne, sade:
”Jag har aldrig sett att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, fastade två månader i rad, utom månaderna Sha’ban och Ramadan.”

A’isha, må Gud vara nöjd med henne, sade:
”Profeten, frid och välsignelser vara med honom, var angelägen om att fasta på måndagar och torsdagar.”

Abu Hurayra, må Gud vara nöjd med honom, har förmedlat att Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, har sagt:
”På måndagar och torsdagar framläggs människornas gärningar inför Gud, och jag vill att mina gärningar ska läggas fram medan jag fastar.”

Mu’adha al-’Adawiyya sade: ”Jag frågade A’isha, må Gud vara nöjd med henne: ’Brukade Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, fasta tre dagar varje månad?’ ’Ja’, svarade hon. Jag frågade: ’Under vilken del av månaden brukade han fasta?’ Hon svarade: ’Han brydde sig inte om vilken del av månaden han fastade.’”

Abu Sâlih sade, ”Jag frågade ’Âisha och Umm Salama, må Gud vara nöjd med dem alla, om de handlingar som Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, tyckte bäst om och de svarade, ’De som utfördes kontinuerligt, även om de var små’”

Profetens läsning:

Umm Salama, må Gud vara nöjd med henne, sade att, ”Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, delade upp sin läsning, han läste, ”Lov och pris tillkommer Gud” sedan gjorde han ett kort avbrott innan han läste, ”den Nåderike den Barmhärtige” sedan gjorde han ett kort avbrott och att han brukade läsa, ”Domedagens Ägare” (dvs inte, ”Domedagens Konung”)

När Profeten grät:

’Âisha, må Gud vara nöjd med henne, berättar att, ”Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, gråtande kysste ’Uthmân ibn Madh’ûn efter hans död” eller så sade han, ”medan tårar rann från hans ögon”
Post Reply

Return to “Shamail”