sv: ar: Istikhara

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: ar: Istikhara

Postby nur.nu » 02 Dec 2011, 04:43

BismiAllah

Om du behöver hjälp med att fatta ett beslut, kan du be två raka’ och sedan be Allah om vägledning med denna åkallan:

Gud! Jag ber Dig om råd genom Din kunskap, jag ber dig om förmåga genom Din förmåga och jag ber Dig om Din enorma ynnest. Ty Du förmår, jag förmår inte, Du vet, jag vet inte, Du är den som känner det fördolda. Gud! Om Du vet att detta (Här nämner man det man vill be om) är bäst för min religion, mitt liv, och mitt slutliga mål, bestäm det då för mig, underlätta det för mig och välsigna mig i det. Om Du vet att detta (här nämner man det man vill be om) är dåligt för min religion, mitt liv och mitt slutliga mål, vänd det då bort från mig, vänd mig bort från det och bestäm det goda för mig var det än är och gör mig sedan nöjd med det.
Allâhumma innî astakhîruka bi ’ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika ’l-’adhîm fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru wa ta’lamu wa lâ a’lamu wa Anta ’allâmu ’l-ghuyûb Allâhumma in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amra khayrun lî fî dîni wa ma’âshî wa ’âqibati amrî faqdirhu lî wa yassirhu lî thumma bârik lî fîhi wa in kunta ta’lamu anna hâdha ’l-amru sharrun lî fî dînî wa ma’âshi wa ’âqibati amrî fasrifhu ’anni wa ’srifnî ’anhu waqdur li ’l-khayra haythu kâna thumma raddinî bihi
Ref: http://ghazali.se/txt/sunnabon.htm


Image

Ref: http://makkah.files.wordpress.com/2006/ ... khara3.gif
Alternativ: http://www.islamicacademy.org/images/Dua/Istakhara.gif

Return to Dhikr from Quran and Sunna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest