sv: Hadither om den Svarta Stenen

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hadither om den Svarta Stenen

Postby nur.nu » 27 Mar 2011, 06:10

AlhamduliAllah wa al-salatu 'ala Rasul Allah

Några hadither om den Svarta Stenen

1.
'Abbas b. Rabi3a sade: Jag såg 'Umar b. al-Khattab kyssa stenen och han sade:
Jag kysser dig fast jag vet att du är en sten [och att du varken kan skada eller gagna]. Vore det inte for att jag sett Allah's Sändebud (s) kyssa dig, skkulle jag inte kyssa dig.
Hadiithen finns i Sahih Bukhari och Muslim och i flera andra samlingar, och samma hadith finns med olika berättarkedjor.

2.
I boken "Nail al-Awtar" citerar al-Hakim följande version: att när 'Umar (r) sade detta, svarade 'Ali b. Abi Talib (r) honom: "Jo, den skadar och gagnar", sedan hänvisade han ('Ali) till att när Allah tog löftet från alla Adams (r) ättlingar, skrev Han in alla dessa löften i stenen. 'Ali sade:
Jag hörde Allah's Sändebud (s) säga: På Domedagen kommer (Stenen) att tala med vältalig tunga och vittna om tawhid till förman for dem som hälsat den.

Hadithen ar mycket svag, men den stöds av en annan hadith - se nedan.

Löftet som det hänvisas till är det som omnämns i Koranen (al-A´raf 172 f.). då Allah tog fram alla Profeten Adams (s) attlingar ur hans ryggrad, och frågade dem: Alastu bi Rabbikum - Är Jag inte er Herre? och alla svarade ja - detta vittnesmål kommer att framhållas på Domendagen.

3.
Från Ibn 'Abbas berättas att Allah's Sändebud (s) sade:
Denna Sten kommer pa Domedagen att (uppträda) med två ögon som ser, och en tunga som talar, och (den kommer att) vittna om sannfärdighet hos dem som hälsat den.

Hadithen omnämns av Ahmad och Ibn Majah och al-Tirmidhi.

4.
Från Ibn 'Abbas berättas att Allah's Sändebud (s) sade:
Den Svarta Stenen kom ned fran Paradiset vitare an mjolk, sedan blev den svart av Adams (s) söners synder.
[/quote]
Av författarna till de sex hadithsamlingarna är det endast al-Tirmidhi som nämner denna hadith.


/Ovanstaende ar citerat ur "Sunan al-Trimidhi" med kommentar av Sheikh ´Izzat ´Ubayd al-Da´as, utgiven av Dar Ibn Kathir, Damaskus/Beirut 2007/
-----
bmk

Return to Hadith

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest