sv: Regnbönen

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Regnbönen

Postby nur.nu » 27 Mar 2011, 06:51

BismiAllah
was-salatu `ala al-Mustafa

Regnbönen (salat al-istisqa') utgör en form av tawassul – att söka medling inför Allah den Upphöjde, genom att framhålla sina egna goda gärningar och de rättfärdigas meriter. I en Shafi'i fiqh handbok (`Umdat al-salik av Ahmad ibn Naqib al Misri - The Reliance of the Travellor) beskrivs den på följande sätt:

    <<< När landet lider av torka eller vattentillgången är avkuren eller minskat varnar imamen folket för ogärningar och befaller dem att ångra sina synder (eftersom det påverkar bönhörelsen från Allah) ge alllmosor, försona sig med sina fiender (dvs om inte fiendskapen är för Allah's skull) och fasta under tre dagar. Sedan, på den fjärde dagen, medan de ännu fastar ska de komma ut i öknen (dvs. till en stor öppen plats) i oansenlig klädsel (dvs. de kläder man använder till vardags då man arbetar), tillsammans med de kvinnor som inte har något attraktivt yttre, sin boskap, de äldre, små och stora barn, de rättfärdiga och släktingar till Profeten (fred och välsignelser vare med honom) familj; och de ska be Allah att ge dem regn dem vid dem; och var och en nämner själv sina goda gärningar och söker medling genom dem (yastashfa`u bihi). >>>

I Sahih al-Bukhari, Boken om företrädena hos Allahs Sändebuds Följeslagare, berättas från Anas (radia Allahu´anhu)
`Umar ibn al-Khattab brukade, när det var torka, be om regn vid `Abbas ibn Abi Talib med orden: O Allah, vi brukade söka medling inför Dig via vår Profet, fred och välsignelser vare med honom, och du brukade ge oss regn, så jag söker medling inför Dig via farbrodern till vår Profet, fred och välsignelser vare med honom, så ge oss regn; och han sa: och vi fick regn.

I al-Suyuti's Tarikh al-Khulafa' finns en liknande berättelse:
År 17 utvidgade `Umar Profetens moské (i Medina). det året var det torka i Hijaz. Året kallades för "askans år". `Umar bad om regn för folk via al-`Abbas. Ibn Sa`d har berättat från Niyar al-Aslami (en av sahaba) att när `Umar kom ut för att be om regn, så kom han iklädd Allahs Sändebuds mantel (burd) (fred och välsignesler vare med honom). Ibn `Awn berättade att hanbrukade lyfta upp al-`Abbas hand och säga: "O Allah, vi söker medling inför dig via den Profets farbroder, för att be dig driva bort torkan från oss genom regn.

Ordet som används i du`an är tawassala:
natawassalu ileiKa bi nabiina = vi söker medling inför Dig via vår Profet
atawassalu ileiKa bi`amma nabiyyina = jag söker medling inför Dig via farbrodern till vår Profet (välsignelser och fred vare med honom)

-----
bmk

Return to Hadith

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest