sv: en: Profetens (s) namn

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: en: Profetens (s) namn

Postby nur.nu » 14 Dec 2011, 19:20

Fråga:
Ramlade över nån sida på nätet där stod just om Profeten Muhammeds (saas) 99 namn. Det var något nytt för mig - "varifrån" kommer det? Hemskt nyfiken och fina namn är det för all del!


Svar:
Man har räknat ända upp till 1000 namn på Profeten (s).

ca 200 av dess finns i början av "Dala'il al-Khayrat", en mycket känd bok av Imam al-Jazuli med salawat över Profeten (s).

Här är en engelsk översättning & transkribering av Dalail al-Khayran:
http://naksibendi.org/delail.pdf
på s. 26 börjar Profetens (s) namn.

I denna artikel ger Sheikh Gibril Haddad en förklaring av bakgrunden till dessa namn, baserat på en bok av den store hadithmästaren Shaykh al-Islam Imam al-Suyuti:
Där nämns bl.a. följande:
Några har sagt att Profeten (salla Allah 'aelihi wa sallam) har 99 namn, som Allah's 99 vackra Namn. Men Ibn Dihya fann 300 namn, och Imam Abu Bakr Ibn al-`Arabi nämner i sin kommentar till al-Tirmidhi (`Aridat al-ahwadhi 10:281) 1000 namn. Somliga av dessa nämns i Koranen och haditherna, medan andra finns i gamla manuskript.
I artikeln listas över 400 namn, med angeivelse av källa, varav 121 återförs till Koranen.

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Profetens (s) namn i Dalail al-Kharyat - vacker handskri

Postby nur.nu » 14 Dec 2011, 19:30

En vacker handskrifter av Dalail-Khayrat med Profetens (s) namn :


Det är en handskirft i guldlaminat från 1600-talet CE (900/1000-t H)
Info: http://www.wdl.org/en/item/6980/
Flash: http://www.wdl.org/en/item/6980/zoom/#group=1&page=24 och framåt

Klicka i bilden för att se hela.

Return to Profeten Muhammad (sall Allah 'aleihi a sallam)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest