sv: Hadith: Kännetecken på en sann Profet

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hadith: Kännetecken på en sann Profet

Postby nur.nu » 30 Mar 2011, 20:41

BismiAllah

Kännetecken på en sann Profet

Hadith: Mötet mellan Abu Sufyan och Herakles


Ref: Jami` Sahih al-Bukhari, Bok 1: "Uppenbarelsens början"
Övers: bmk

I denna hadith berättas om mötet mellan Abu Sufyan, en inflytelserik man från Quraysh och släkting till Profeten Muhammad (s), med den kristne kungen Herakles i Jerusalem. Herakles frågade ut honom om den Profet som han hört hade framträtt bland Quraysh. Trots att Abu Sufyan på den tiden var motståndare till Islam, var han tvungen att svara sanningsenligt. Av svaren slöt sig Herakles till att Profeten Muhammad (s) uppvisade alla tecken på att vara en sann Profet, och han sade:
    Jag visste att han var på väg , men jag trodde inte att han skulle komma från er. Om jag visste hur jag kan nå fram till honom, skulle jag göra allt för att möta honom, och om jag vore hos honom skulle jag tvätta hans fot.
Herakles var stjärntydare. Han såg tecken på himlen att araberna inom kort skulle framgå med seger, och han försökte varna sina samtida. Men trots alla tecken och bevis vågade han inte på allvar utmana det kristna Bysans och sätta sin egen ställning på spel.

Hans förutsägelser besannades dock bara något årtionde senare.

Nedan följer hadithen i sin helhet.

Klicka här för att läsa hadithen

بالعربية >>

Return to Profeten Muhammad (sall Allah 'aleihi a sallam)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest