sv: Vilka är fard- och sunnabönerna enligt Hanafi madhhab?

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Vilka är fard- och sunnabönerna enligt Hanafi madhhab?

Postby nur.nu » 06 Mar 2012, 19:11

BismiAllah

Fard-bönerna är:
2 rakrat vid Fajr
4 rakrat vid zhuhr
4 rakrat vid Asr
3 rakrat vid Maghrib
4 rakrat vid Isha
Detta gäller i samtliga rättsskolor.

Enligt Hanafi madhhab är det wajib att be 3 rakrat witr efter Isha

Sunna-bönerna enligt Hanafi madhhab är:
2 rakrat före Fajr (sunna muákkad fi haqq al-wajib)
4 rakrat före och 2 efter Zhuhr (mu'akkada)
4 rakrat före 3Asr (ghayr mu'akkada)
2 rakrat efter Maghrib (mu'akkada) + 4 eller 6 (Awwabin)
4 rakrat före (ghayr mu'akkada) och 2 rakrat efter 3Isha (mu'akkada)

Referens: Imam al-Shurubulali's "Nur al-Idah" och dess sharh "Imdad al-Fattah"

Return to Q & A | Frågor och svar

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest