sv: Vad säger Hanafi Madhab om musik?

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Vad säger Hanafi Madhab om musik?

Post by nur.nu »

Fråga
Vad säger Hanafi Madhab om musik? Är det haram eller bida eller halal? Finns det ett utrymme mellan halal och haram en neutral oladdad zon? Jag är intresserad för att jag har valt att gå den skolan. Sedan jag har börjat tänka på detta om musiken och inte varit säker så har jag aktat mig instinktivt för musik.
Svar

Bismi Allah

Att lyssna på musik är haram.

Med musik menas då
- alla instrument utom daff
- sensuell sång

Detta är den grundläggande regeln enl. Hanafi madhhab.
(se t.ex. Ibn Abdidin, Radd al-Muhtar)

Här är en bra artikel från en naqshbandi site om vad som är tillåtet och otillåtet:
http://www.hizmetbooks.org/Endless_Blis ... ter_24.htm

Att recitera poesi med tillåtet innehåll - t.ex. qasaid för att prisa Profeten (s) räknas *inte* som musik i den märkelsen - dvs. det är tillåtet.

Men det är inte tillåtet att ackompanjera med instrument -
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp? ... 6&CATE=115

Sedan finns det omständigheter, undantag, behov etc. som ger upphov till variationer, och där finns det ikhtilaf. En del Ulama har t.ex. bedömt sång (taghanni) på olika sätt beroende syfte och omständigheter. Ett annat exempel är militärmusik, där en del ottomanska fuqaha att det var tillåtet att använda instrument för att sporra soldaterna till jihad.

Man ska också vara medveten om att det finns giltiga åsikter i andra madhahib som tillåter instrument. Den store Hanafi faqihn Ibn ´Abidin (som är mu3tamad ileihi i madhhaben) påpekade att man därför inte kan förebrå en person för att de lyssnar på musik.
Post Reply

Return to “Q & A | Frågor och svar”