sv: Sunna-raka'at före 'Isha

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Sunna-raka'at före 'Isha

Post by nur.nu »

Fråga

Assalamu aleykum!

jag vet att enligt hanafi madhab så är det ghayr muakkada att be 2 eller 4 innan isha..ett bevis för detta är:

Hazrat sa'eed ibn jubair (radhiAllahu anhu) återberättar att sahabaah (radiAllahu anhu) brukade anse utförandet av 4 rakahat innan isha fard som mustahab
(Qiyaamul-Layl av Marwazi sidan.58)


alltså lyder min fråga som följande:
finns det några bevis för detta? och isåfall vilka? är det sunnah?


Svar

Wa 'aleikum as-salam wa rahmatu Allah wa barakatuHu
Enlig Hanafi madhhab ar det sunna ghayr mu'akkada (alltsa sunna att be 4 (inte 2) raka/at nafila fore 'Isha salat. Det anförs bl.a.:
  • <<<
    Den som ber 4 (raka'a) fore 'isha ar som om han vakat hela (efterfoljande) natt,
    och den som ber dem efter 'isha (ar som dem som bett) lika manga raka'at under Layat al-Qadr.
    >>>
Ref: Sa'id Mansur's Sunan / Ibn Hajar's "al-Diraya fi takhrij ahadith al-Hidaya" - här citerat fran en fotnot i al-Lubab

Även i Imdad al-Fattah finns en diskussion om detta med angivande av olika kallor.

http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 5636#15636
Post Reply

Return to “Q & A | Frågor och svar”