sv: Är det tillåtet att gå in moskén när man har mens?

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Är det tillåtet att gå in moskén när man har mens?

Post by nur.nu »

Fråga:
Varje lördagar brukar jag gå till mosken för att studera arabiska och koranläsning, och jag undrar om det är tillåtet för en tjej som har mens att gå in moskén? (För i moskeer brukar man be och när man har mens får man inte be osv.)
Svar:

Må Allah ge dig sådan kunskap som gagnar och för dig närmnare Honom.

Kvinnor som har mens får inte beträda mosken.

Detta gäller en moske som definierad som sådan enligt fiqh.
Dvs. den ska vara byggd på mark som ägs av muslimer, och som donerats som waqf i avsikten att vara en moske. I så fall kan den inte säljas, och den förblir moske till Yawm al-Qiyama.

Bönelokaler som ägs av någon annan eller står på mark som ägs av någon annan är inte mosk'eer i den bemärkelsen, och det finns inget hinder att gå in där för att studera, även om man har mens.

En moske kan innehålla utrymmen - t.ex. undervsiningsannex - som undantogs från niyyan (avsikten) att vara moske när den byggdes. I så fall kan man gå in där även om man har mens.

Men undervsiningslokaler som ligger ovanför (och enligt en del åsikter även under) de utrymmen som avsetts som moske ska inte beträdas om man har haiD. Detta gäller t.ex. undervisningssalanra i Stockholms moske, som ligger direkt ovanför musallan.

I en del moskeer inbegreps innergården / entren / biutrymmena i niyyan och utgör del av mosken, i andra mosken. Andra moskeer byggdes med niyyan att hela området är moske. Är man osäker på vad som gäller för en viss moske bör man fråga någon som vet vad som avsågs när man byggde mosken.
Post Reply

Return to “Q & A | Frågor och svar”