sv: Taqwa - att frukta Allah?

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Taqwa - att frukta Allah?

Postby nur.nu » 30 Mar 2011, 18:57

Vad menas med att frukta Gud?
BismiAllah

Fråga:
Vad menas med att frukta Gud? Att det inte är rädsla vi pratar om har jag förstått, men hur ska jag tolka ordet "frukta" (fear)?

Svar:

Det innebär att vara noga med att följa Allahs befallningar och undvika allt som Han har förbjudit.

Ordet taqwa betyder att frukta (Allah) och att skydda sig från allt som Han inte gillar, som man skyddar sig med en sköld. Allah sade i Koranen - sedan Han givit Profeten Adam och hans hustru kläder att skyla sin nakenhet med:
(* Men taqwans klädsel är bäst *)

Profeten Muhammad (må Allah sända välsiignelser och fred över honom) sade att taqwa är "جماع الخيرات" - den innesluter allt gott.

"Taqwa har en yttre och en inre aspekt: Den yttre är att hålla sig inom gränserna (för Allah´s Lagar), och den inre är ha (ren) avsikt och uppriktighet." (Ibn `Ata Allah)

I Risala Qushayriyya ges ytterligare forklaringar:

Taqwa är:
  - att lyda Allah och inte synda
  - att nämna Honom och inte glömma Honom
  - att tacka Honom och inte visa otacksamhet
  - att låta bli allt som fjärmar en från Allah
  - att vara noga med att ge andra deras rättgiheter
  - att vara yttterst samvetsgrann i affärer, så att alla inkomster och allt man äter är halal.
Taqwa är på olika nivåer: den lägsta nivån är att akta sig för shirk (att jämställa något med Allah), nivån däröver är att akta sig för synder och dåliga handligar, sedan att akta sig för allt som man inte är säker på att det är tillåtet, sedan att akta sig för allt som är överflödigt.

Sammanställt av bmk

Return to Maqams | Etapper på vägen

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest