sv: Var kan man lära sig Hanafi-fiqh?

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Var kan man lära sig Hanafi-fiqh?

Postby nur.nu » 27 Mar 2011, 07:32

BismiAllah al-Rahman al-Rahim
was-salatu was-salamu `ala Sayyidi al-Mursalin

Nedan några lästips som intro till Hanafi madhhab. En del av materialet finns samlat på
http://www.damas.st > Islamiska vetenskaper > Fiqh

Om madhhaben:

"Imam Abu Hanifa - hans liv och hans verk" (på svenska) - http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... =8250#8250
Imam Abu Hanifas storhet (G. F. Haddad) - http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... =47&t=1462
Föreläsningsserie (G. F. Haddad) - http://www.sacredknowledge.co.uk/sacred ... abu-hanifa


Fiqh-manualer :

1. För att inhämta det som är "fard `ayn" (personligt nödvändigt för religionsutövningen) bör man studera en grundlig bok som Imam al-Shurunbalai's "Nur al-Idah". Boken finns översatt till engelska med kommentarer av Wesam Charkawi. Boken omfattar al-`ibadat.

Standardkommentarerna till Nur al-idah är Imdad al-Fattah och Maraqi al-Falah, av samma författare, samt Sabil al-Falah av Muhyi al-Din Abd al-Hamid. (Online resurser: se http://hanafi.nur.nu/Books)

2. En annan manual som används mycket är Imam al-Quduri's Kitab, som år delvis översatt till både svenska och engelska. Boken kallas även Mukhtasar al-Qurudi, omfattar alla avdelningar av fiqh. Den är, som titeln antyder, mycket kortfattad, och lätt kan missförstås om man inte studerar den med en kunnig lärare.

Standard-kommentaren är al-Lubab.

De två ovannämnda böckerna är standardverk.

Förutom dessa finns enklare manualer för praktiskt bruk, t.ex:

a) Manualer av "Ilm al-Hal"-typ, t.ex. den som bosnier i Sverige utgivit under titeln "Ilmihal". Där står det som t.ex. en person som nyligen konverterat behöver veta för sin omedelbara religionsutövning.

b) I Hizmetbooks serie "Endless Bliss" har två volymer ägnats åt Fiqh al-`Ibadat. Böckerna är översatta från turkiskan till bl.a. engelska. Finns på webben.


Avancerade böcker om Hanafi fiqh :

1. "Sista ordet" i Hanafi fiqh är Ibn Abidin's Hashiya till Radd al-Muhtar. Den finns inte översatt.

2. Fiqh kring kvinnnors menstruation och barnafödande behanlas ingående i en bok brundad på en av artiklarna i Rasa'il Ibn `Abidin. Denna del finns utgiven på dar al-Fikr, försedd med tillägg och överskådliga scheman. Den har även översatts till engelska. En del betraktar denna bok är fard `ayn för kvinnor.

3. Al-Majalla är en bok om handelstransaktioner, som översatts till engelska. Fiqh-kunniga personer har varnat för att översättningen inte är sakkunnigt gjord.

4. Al-Hidaya är ett stort verk som redogör för grunderna till Hanafi-skolan. Två delar finns översatta till engelska och utgivna idag. Dessa böcker vänder sig till den som vill studera grundern för Hanafi fiqh, efter att ha ha tillgodogjort sig ovanstående böcker. De lämpar sig inte för att inhämta fard `ayn för den vanlige religionsutövaren.Kurser och studiecirklar i Hanafi fiqh :

I slutändan är det svårt att tillägna sig fiqh utan att hjälp av en kunnig lärare, som kan ge rätt perspektiv, och för att undvika att missförstå texterna.

- Sunnipath Academy har regelbundna kurser där "Nur al-Idah" undervisas av kvalificerade lärare (med ijaza)

- Studiecirklar kring "Nur al-Idah" hålls av Kultursällskapet Damas - http://www.damas.st

- En del turkiska församlingar i Sverige har fiqh-undervisning på olika nivå, oftast på turkiska


.

Return to Hanafi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest