sv: Vilken sorts vatten kan användas till wudu och ghusl?

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Vilken sorts vatten kan användas till wudu och ghusl?

Postby nur.nu » 30 Mar 2011, 20:28

Vilken sorts vatten kan användas till wudu och ghusl?
nuralidah.nur.nu

Smuts kan vara av två typer:

* najasa eller khabath = fysisk smuts (t.ex. blod, urin, vin, gris)
* hadath = abstrakt smuts

Mindre hadath orsakas av allt som bryter wudu’ .
Större hadath orsakas av menstruation eller samlag.
För att avlägsna hadath krävs wudu` respektive ghusl.


För renande från hadath krävs att man använder någon av följande sju sorters vatten:

1. regnvatten
2. vatten från hav och sjöar
3. vatten från floder
4. vatten från brunnar
5. smält snö
6. hagel
7. vatten från källor


Wudu’ är inte giltigt med

* orent vatten dvs. vatten som förlorat sin renhet av att det fallit i smuts (najasa), eller av att en hund, gris eller fyrfota rovdjur en hund eller en gris har druckit av det

Om det är stillastående och utgör en liten mängd, blir det orent även om det inte märks några spår av smutsen. Med spår menas: smak, färg eller lukt. En liten mängd är en vattensamling som är mindre än ca 25 kvm (oberoende av vattnets djup). Om vattnet är rinnande anses det orent först om spår av orenhet framträder .

* vatten som redan använts för att ta bort hadath, eller till sunna handlingar som görs i avsikt att komma närmare Allah - t.ex. upprepande av wudu utan att det brutits (wudu `ala al-wudu), eller att tvätta händerna före eller efter maten. Vattnet blir då förbrukat (musta`mal) från det ögonblick det rinner av huden.

* saft från träd eller frukter, även om det rinner ut av sig självt utan att pressas;

* vatten som förlorat sin tunnflytande natur (riqqah wa sailan) genom att att man kokat något i det, t.ex. linser.

* vatten som blandats med något så att den iblandade substansen överväger.


När sägs den iblandade substansen överväga?

- När vattnet blandats med en fast substans (säger man att) den iblandade substansen överväger om vattnet förlorat sin tunnflytande natur, och det gör inget om alla (andra) egenskaper hos vattnet förändrtas – som t.ex. om man blandat det med saffran eller frukt eller löv från träd.

- När vattnet blandats med en annan vätska, betraktar man följande tre egenskaper hos den iblandade vätskan:

* färg
* lukt
* smak

Man säger att den iblandade vätskan överväger om den har två egenskaper och (minst) en av dem framträder i vattnet, som t.ex. yoghurt, som har färg och smak, men ingen lukt; eller om den har tre egenskaper och (minst) två av dem framträder i vattnet, t.ex. vinäger som har färg och lukt och smak. Om vattnet blandats med en vätska som saknar någon av dessa tre egenskaper - t.ex. förbrukat vatten (ma’ musta`mal), eller rosenvatten som förlorat sin doft - så överväger det som har störst mängd. Om man t.ex. blandat två mått förbrukat vatten med ett mått vatten som är oförbrukat, så är wudu’ inte giltigt. Men i det motsatta fallet (dvs. om man blandar ett mått förbrukat med två mått oförbrukat vatten) så är wudu’ giltigt.
_____________________________________

Ref: Baserat på Maraqi al-Falah
nurulidah.nur.nu, Boken om Tahara
Övers: bmk

Return to Hanafi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest