sv: Du3a medan man gör WuDu'

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Du3a medan man gör WuDu'

Postby nur.nu » 31 Mar 2011, 00:37

Fråga:

Salamo Alaykom!

Jo jag undrar när man ska utföra tvagningen, ska man säga något speciellt när man gör det? Jag vet att en tjej som jag känner sa att man skylle säga något, jag kommer dock inte ihåg vad det var.


Svar:

Wa aleikum assalam wa rahmatu Allah

Det är mandub (dvs. man får belöning för) att under Wudu' göra du3a enligt Profetens (s), sahabas och salafs sunna. Detta förutsätter att man gör wudu' i på ett ställe som är rent, alltså inte på toaletten. Om platsen inte är ren, ska man inte uttala något, men man kan ändå tänka på betydelsen.

Det finns inga specifikt föreskrivna adhkar, men i boken Imdad al-Fattah ges följanade exempel:

1. Att vid varje kroppsdel man tvättar nämna Allah's namn och säga fraser som t.ex.

...när man sköljer munnen:
"I Allah's namn - O Allah, hjälp mig att recitera Koranen, att göra dhikr, att tacka och tillbe Dig!"

...när man sköljder näsan:
"I Allah's namn - O Allah, låt mig få känna Pradisets doft, och låt mig slippa Helvetets stank."

...när man tvättar ansiktet:
"I Allah's namn - O Allah, gör mitt ansikte vitt den Dag då {somliga ansikten kommer att bli vita, och somliga ansikten svarata!}" [Koranen 3:106]

...när man tvättar höger hand:
"I Allah's namn - O Allah, ge mig min bok (där mina gärningar skrivits ned) i höger hand, och gör räkenskapen lätt för mig!"

...när man tvättar vänster hand:
"I Allah's namn - O Allah, ge mig inte min bok i vänster hand, och inte bakom ryggen!"

...när man stryker med våt hand över hjässan:
"I Allah's namn - O Allah, skänk mig skugga under Din Tron den Dag då ingen annan skugga gives utom Din Trons skugga!"

...när man stryker med våt hand över öronen:
"I Allah's namn - O Allah, låt mig höra till dem som { hör Uttanandet (av Koranen) och följer det bästa därav } !" [Koranen 39:18]

...när man stryker med våt hand över nacken:
"I Allah's namn - O Allah, befria min nacke från eldens slaveri!"

...när man tvättar höger fot:
"I Allah's namn - O Allah, håll min fot fast och säkert på Sirat (Bron) den Dag då fötterna slinter!"

...när man tvättar vänster fot:
"I Allah's namn - O Allah, gör så att mina synder förlåts, och mina ansträngningar belönas, och min handel inte går omintet!"


2. Att efter att ha tvättat varje kroppsdel sända välsignelser till Profeten (sallAllah 3aleihi wa sallam)

Dessa du3a är citerade ur boken "al-TawDiH", som är en kommnentar till inledningen av den store Hanafi Faqihn Abu al-Layths bok.


Det är makruh att säga alldagliga saker medan man gör Wudu', just p.g.a. att man då missar att göra dessa du3a.

Om man gör Wudu' på toaletten ska man inte nämna Allah's namn, men kan kan dra sig dessa du3a tillminnes.

-----
bmk
================================
Ref: Nur al-Idah
Boken om Tahara, Avsnitt 3.4: Adab i Wudu
================================

Return to Hanafi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest