sv: Tron på den Yttersta Dagen - en kort redogörelse

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Tron på den Yttersta Dagen - en kort redogörelse

Post by nur.nu »

Tron på den Yttersta Dagen - en kort redogörelse

Detta innebär att tro på att alla kommer att dö och (att vi) sedan kommer att återupplivas. Det innebär även att (man) utan tvivel (ska) tro på:

Paradiset och Helvetet
Vågskålen (2)
Vägen (3)
Förhöret (4)
Räkenskapet (efter återuppståndelsen)
Gottgörelsen (i Paradiset)
Straffet (för vissa av de syndfulla), och
Helvetetskvalet (plågan) (för evigt för de icke-troende)

(2) Handlingarnas värde vägs på Vågskålen. (Ens) intellekt är oförmögen att förstå dess sanna natur. Visdomen bakom Vågskolen är att testa tjänarens tro på det Dolda, att göra Belöning och Straff känt för honom, och att etablera ett bevis för eller emot honom.
(3) Vägen är en bro över Elden som Paradisets folk kommer att gå över, medan Helvetets folk kommer att halka och falla in i Elden. Imam Ghazali (Må Allah har nåd över honom) nämner i hans Ihya' 'Ulum al-Din att de som kvarstår upprätt på den raka vägen i denna värld kommer att gå över Vägen i det nästkommande livet och räddas, medan de som lämnar rättfärdighet i denna värld och bördar deras själar med synder, kommer att halka efter deras första steg och falla av.
(4) Förhöret äger rum i graven av de två förhörande änglarna, Munkar och Nakir.

Ur "The Absolute Essentials of Islam" av Shaykh Faraz Fareed Rabbani, sid. 16 samt fotnoter
http://abuhanifa.se/index.php?option=co ... Itemid=100
Post Reply

Return to “Belief in Life and Death | Tron på ivet efter döden”