sv: eng: ar: Can the dead hear? | Kan de döda höra?

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: eng: ar: Can the dead hear? | Kan de döda höra?

Post by nur.nu »

...
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Kan de döda höra?

Post by nur.nu »

Från Ibn Hajar al-’Asqalanis bok Al-Jawāb ash-Shāfī ‘an as-Su’āl al-Khāfī (det läkande svaret på de dolda frågorna)
http://darqawi.se/2012/09/05/aptitligt- ... -al-adani/


Fråga 4 – Kan de avlidne höra instruktionen att säga tahlîl?
Svar: Ja, han hör detta, eftersom det finns en länk till de levandes värld så som vi beskrivit tidigare. Man kan inte genom analogi jämföra detta med en levande person som råkar befinna sig i en vattenfylld brunn och därför inte kan höra folket som ropar vid brunnskanten.

Fråga 5 – Kan den avlidne identifiera personerna som besöker hans grav?
Svar: Ja det kan han. Han kan göra detta om Allah vill det. Själen är tillåten att förstå dessa saker, och de besöker hans grav, oavsett om det är ’Illiyyîn eller Sijjîn, så som en autentiska hadithen säger: ”Martyrernas själar lever inuti gröna fåglar som flyger runt i Paradiset”. Det har rapporterats i (Imam Muslims) Sahîh. Liknande har även rapporterats i en hadith i Imam Ahmad ibn Hanbals Musnad men nämner då istället Imâns folk. I en variant från al-Sahîh läser vi följande: “Deras själar söker skydd under ljus som finns under Tronen”. Allt detta motsäger inte den nämnda länken (mellan de dödas sfär och de levandes sfär). Den som anser detta långsökt använder bara sitt förstånd om vad som försigår här i denna jordiska existens, men sanningen är att det som sker bortom döden (barzakh) inte liknar denna värld.
Post Reply

Return to “Belief in Life and Death | Tron på ivet efter döden”