sv: Diverse fina citat

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Diverse fina citat

Postby nur.nu » 22 Nov 2011, 22:34

“Den som strävar efter att tävla mot dig i religionen – tävla mot honom. Den som strävar efter att tävla mot dig i detta livs angelägenheter – låt honom ha det för sig själv.” ~ al-Hasan al-Basrî

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Diverse fina citat

Postby nur.nu » 29 Nov 2011, 03:24

Sufyan al-Thawri (må Allah finna behag i honom) sade:
När man utför en gärning är det mycket svårare att ta sig i akt och avsäga sig varje anspråk på förtjänst för egen räkning än att utföra själva gärningen. Många utför en god handling, men går sedan och betraktar sig själva med beundrande ögon, och skryter med den till dess att Gud tecknar ned deras namn i Sitt register tillsammans med bedragarna, skrävlarna och lögnarna.
Ref: Tadhkirat al-Awlia av Farid al-Attar, övers: ghazali.se

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Diverse fina citat

Postby nur.nu » 29 Nov 2011, 03:25

“Jag såg människor som ansågs vara goda, men de började avslöja andras fel. Som ett resultat började andra finna fel hos dem. Och jag såg människor som verkade vara syndiga, men de avhöll sig från att avslöja andras fel. Som ett resultat dolde Allah deras misstag.”
(Imam Malik)

Return to Famous quotes

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest