Ibn Kathirs recitation

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Ibn Kathirs recitation

Post by nur.nu »

av Abdulghafur Starck

Imam ash-Shafi´i sade:

”Vår recitation (qira’ah) är ´Abd Allah Ibn Kathirs recitation, och jag fann att folket i Makkah reciterade enligt den.”

´Abd al-Fattah al-Qadi, Tarikh al-qurra’ al-´asharah wa ruwatihim wa tawatur qira’atihim wa manhaj kulli fi al-qira’at, s. 16.

Läsningen från Ibn Kathir går genom Qunbul och al-Bazzi. Några särskilda kännetecken för denna läsning är att ordet ”Qur’aan” läses utan hamzah, ”Quraan” (och ordet läses således med emfas, tafkhim, på ra’ och efterföljande alif), likaså läses plurala mim-pronomen (mim al-jam´) med dammah (´alayhimoo, humoo, innahumoo etc.).

En del av al-Baqarah enligt Ibn Kathirs läsning reciteras här:


http://www.youtube.com/watch?v=dP4mhRgQE0A
Post Reply

Return to “Qira'a Ibn Kathir”