sv: Islams syn på oäkta barn

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Islams syn på oäkta barn

Post by nur.nu »

Fråga:

Hamnade i en diskussion nyligen med en person som sa att oäkta barn ärver sina föräldrars omoraliska beteende, lagbrott och synder och får därför inte leda andra i bön.
Kan någon upplysa mig mer i ämnet?


Svar:
av bouhamza

Det finns ingen ibn ul-haram i shari'ah, det finns ingen arvssynd i islamisk ortodoxi. I islam har brukar man patriliniäritet och alla barn är av sin fader, oavsett om modern var fri eller slav (historiskt alltså). Det finns några få undantag, varav Isa ibnu Maryam, frid över dem, är den mest kända.


Svar:
av adko

salaam alaykom

Det som du hörde kan vara pga. att enligt vissa skolor är det makroh att be med en imam född som oäkta barn. Anledning är inte som man kan först tro att han ärver synd utan är av mer praktisk natur nämligen att i det flesta fall (speciellt förr) om fadern saknas så fanns det ingen att ge barnet den nödvändiga uppfostran och utbildning. Därför säger hanafi lärda att ogilandet-karaha hänger ihop med imamens egenskaper. Ett oäkta barn som är lärd och gudsfruktig faller inte under denna kategori därför att ogilande-karaha hänger ihop med dåliga egenskaper inte med människan som sådan. En till komplicerande omständighet som nämns är att det har negativ effekt på församlingen ty människor har en tendens att ogilla att be bakom en sådan person. Hanbali skolan anser inte att det finns något klandervärt i att be med en sådan imam. (al-Fikhul islami av Wahbah Zuhayli)

En annan intressant tradition hittade jag i Imam al Tahawis bok Mushkilu-l-athaar där han försöker genom tolkning undvika kontradiktioner mellan olika hadither. Ett kapitel handlar om vad som tillskrivs Profeten a.s. att ha sagt "oäkta barnet är värst av de tre" dvs. bär större synd än sina föräldrar. Imam al-Tahawi har nämnt tre olika traderingskedjor alla tre från Abu Hurayra. Problemet med ovanstående hadith är uppenbar ty den antyder arvssynden. Lösningen på problemet hittar Imam al tahawi i en annan tradition som säger att det som Abu Hurayra berättade nämndes till Aisha r.a. varpå hon sa "må Allah förbarma sig över honom, han hörde fel och återberättade fel" och enligt annan version även strängare uttalande i stilen "han brukar höra fel och återberätta fel". Aisha har förklarat att hadithen är uttalad om en specifik person som brukade opponera sig emot Profeten a.s. och störa honom. Imam al Tahawi säger att på så sätt bringar man samklang mellan hadithen och aya "Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda" (al-Isra 15) samt att "människan skall inte lastas för annat än det som hon har eftersträvat" (al- Najm 39). Det Profeten a.s. sa om det specifika personen var pga. dess dåliga gärningar riktade mot Profeten inte pga. att han var oäkta barn. Han råkade vara dessutom oäkta barn.

salaam

---------------------------------------------------
Från:
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 55&start=0
Post Reply

Return to “Various subjects | Diverse”