sv: Är det tillåtet att tala illa om Mu`awiya och Yazid?

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Är det tillåtet att tala illa om Mu`awiya och Yazid?

Post by nur.nu »

Fråga:
Salam Aleykum
Får man lov att tala illa om Mu'awiyah och hans son Yazid?


Svar:

Wa aleikum assalam

Sayyiduna Mu´awiya (må Allah finna behag i honom) var sahabi, och betrodd av Profeten (s) att nedteckna Uppenbarelsen. Han var en mycket skicklig ledare, som bidrog till att stabilisera det expanderande islamiska väldet. Att kritisera honom ar ett tecken på nifaq och kufr, så t.ex. Imam al-Tahawl (d. 321 H. i Kairo):
 • Vi älskar Allah's Sändebuds Följeslagare, men vi går inte till överdrift i vår kärlek till någon enskild av dem, och vi avsäger oss inte heller någon av dem. Vi avskyr var och en som avskyr dem eller som tala illa om dem, och vi talar endast väl om dem. Kärlek till dem är en del av Islam, en del av Iman (tron) och en del av Ihsan (religionens fulländning), medan hat mot dem är en del av otro (kufr), falsk förespegling om tro (nifaq) och upproriskhet.
  ´Aqida Tahawiya
Yazid var inte sahabi. Han gjorde många dåliga saker, liksom senare al-Hajjaj, al-Ma`mun etc etc. Lärda av Ahl al-Sunna har sagt att man kan kritisera dem, men man ska inte 'förbanna dem. Vad de än gjorde så var de muslimer, insha Allah, och därför ska man inte rikta la3n (forbannelse) mot dem.

T.ex. finner man foljande passus i en aqida-bok av Sheikh Khalid al-Baghdadi (en stor lard av Ahl-al-Sunna som dog i Damascus 1287 H.):
 • Det är inte tillåtet att göra som vissa gör och kalla en person som gör salat för en "icke-troende", om inte hans icke-tro är framgår ur det han säger öppet och utan tvång (darura), dvs. ett uttalande från honom där han använder något (ord) som resulterar i att blir en icke-troende. Vi kan inte nedkalla förbannelser över honom, förrän det är känt med säkerhet att han dött som en icke-troende. Det är inte ens tillåtet att förbanna en icke-troende. P.g.a. detta är det bättre att inte förbanna Yazid.
  I´tqad Nama av Sheikh Khalid Al-Baghdadi Engelsk översättning utgvien av Hakikat Kitabevi, Turkiet, sid. 65
Ytterligare referenser:
 • Det är inte tillåtet att uttala förbannelser över någon enskild person, om man inte vet med säkerhet att han dött i ett tillstånd av icke-tro (kufr). Däremot är det tillåtet att förbanna t.ex. lögnare och onda människor som grupp utan att utpeka någon specifk individ.
  Ibn Abidin: Radd al-Muhtar, Kitab al-Talaq, al-Raj´a
 • Att uttala en förbannelse över en troende muslim är en stor synd (kabira).
  Imam Ibn Hajar al-Haytami's bok om svåra synder al-Zawajir `an Iqtiraf al-Kaba'ir
 • Ulama har sagt att det inte heller är tillåtet att predika och hålla långa tal om Sayyduna al-Husayn's död (må Allah finna behag i honom) eftersom det kan hetsa upp stämning bland folk och få dem att säga nedsättande saker om Sahaba. [1]
Sist men inte minst en påminnelse från Profeten (s) själv:
 • Abu Hurayra sade:
  Allah's Sändebud (må Allah sända välsignelse och fred över honom) ombads:
  "O Allah's Sändebud, nedkalla förbannelse för oss mot avgudadyrkarna!"
  Han svarade: "Jag är inte sänd som en som förbannar. Jag är sänd som barmhärtighet."
  Imam al-Bukhari: Al-Adab al-Mufrad, no 321
Sammanställt och översatt av bmk

Rekommenderad läsning:
[1] Sh. Faraz Rabbani: The Fiqh of Cursing and the Impermissibility of Disparaging Any of the Companions of the Prophet
[2] Sh. G. F. Haddad: Ahl al-Sunna on Yazîd ibn Mu`âwiya
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

en: Ibn Mubarak about Mu`awiya vs. ´Umar b. ´Abd al-´Aziz

Post by nur.nu »

Ibn Mubarak about Mu`awiya vs. ´Umar b. ´Abd al-´Aziz
Abdullah bin Mubarak was asked which one is superior: Amir Muaviyah or Umar bin Abdul-Aziz? He replied: 'the dust that entered into the nostrils of the horse of Muaviyah in the company of the Prophet sallAllahu alaihi waSallam (in Jihad) is many times better than Umar bin Abdul-Aziz'.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Är det tillåtet att tala illa om Mu`awiya och Yazid?

Post by nur.nu »

http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp? ... 2&CATE=164
Imam Hussain's going against Yazid, and the Sunni view on Yazid. Can we curse him?
Answered by Shaykh Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Post Reply

Return to “Various subjects | Diverse”