sv: Att stryka händerna över ansiktet efter du'a är Sunnah

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Att stryka händerna över ansiktet efter du'a är Sunnah

Post by nur.nu »

Att stryka händerna över ansiktet efter du'a (åkallan) är en Profetisk Sunnah
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... =37&t=4089
http://www.abuhanifa.se/index.php?optio ... :dua-bidah

Det återberättas från Ibn Abbas att Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sade: "...Be Allah med era handflator (not. som man gör i dua vanligtvis) och inte med händernas yttersta, och när ni är färdiga, stryk då de över era ansikten". [1]

Likaså återberättar Ibn Abbas: "När ni tillber Allah, tillbe Honom med era handflator och tillbe inte Honom med den yttre delen (not. dvs. framsidan av händerna), och när ni avslutar, stryk då era ansikten med dem." .”[2]

Tredje återberättelsen av Ibn Abbas: "När ni tillber Allah, tillbe Honom med era handflator och tillbe inte Honom med den yttre delen (not. dvs. framsidan av händerna), och när ni avslutar, stryk då era ansikten med dem." .”[3]

Imam Zuhri återberättar: “Profeten brukade lyfta händerna upptill brösten när han brukade göra dua och därefter stryka ansiktet med de.”[5]

Det återberättas från ’Umar: ”När Profeten brukade lyfta upp händerna för att göra dua, tog han inte ner då förrän han strök över sitt ansikte med dem.”[6]

As Saib ibn Yazid återberättar från sin far att när Guds Sändebud (Må Guds frid och välsignelser vara med honom) brukade göra dua, lyfte han upp händerna och därefter strykte över ansiktet med händerna.[10]


Lärda från alla fyra lagskolor är överens att det är mycket påbjudet att stryka över ansiktet med händerna efter att ha gjort dua:

Allama Al Haskafi Al Hanafi sade: “Att stryka över ansiktet efter dua är en sunnah enligt den mest autentiska åsikten i lagskolan.”[11]

I Fatawa Hindiyya står det: “Och vad gäller att stryka ansiktet efter dua: våra lärda säger: Det är tillåtet, och många av de säger att det är den mest korrekta åsikten i lagskolan då det i den frågan många återberättelser har nått oss."”[12]

An Nafrawi al Maliki sade: ”De lärda har delade åsikter i frågan om att stryka över ansiktet efter dua, men vad gäller det som Tirmidhi återberättar från ’Umar i den frågan bevisar för oss att Profeten brukade lyfta sina händerna då han gjrode dua och stryka över ansiktet med dem när han var färdig med du'an.” [13]

Likaså säger han: ”Och det är önskvärt att stryka över ansiktet med händerna efter dua såsom Profeten brukade göra det. 14]

Al Bujayrami ash-Shafi’i sade: ”Det är inte önskvärt att efter dua stryka över något annat förutom ansiktet då det återberättas att varje del av ansiktet som stryks över kommer att vittna för en och ens dua.” 15]

Ibn Qudama al Hanbali sade: “Vårt tal bekräftas av hadithen: ”Och när du åkallar Allah, åkalla Honom genom att vända händerna så att handflatorna riktas mot himmeln, och inte med händernas framsidor, och när du avslutar, stryk då över ansiktet med de.” som ibn Majah och Abu Dawud återberättar.”16]

As Safarayni al Hanbali sade: ”Och av de önskvärda sakerna är att be om gott och att stryka över ansiktet med händerna efter att ha åkallat (gjort dua). [17]


Referenser:

[1] Abu Dawud, 2/ 104
[2] Mustadrak, Hakim, 1/ 536
[3] Ibn Majah, 2/ 1272
[5] Abdurrazzaq, 2/ 247, och han säger att hadithen är sahih.
[6] Tirmidhi, 5/ 131; Bulughul Maram , Ibn Hajar Al Asqalani, sid. 498. Vari han säger: “ Tirmidhi återberättar den och denna hadith kompletteras med hadithen från Ibn Abbas som återberättas av Abu Dawud och dessa hadither tillsammans visar på att denna hadith är Hasan.”
[8] Adabul Mufrad, Bukhari, 2/ 68
[10] Abu Dawud, 1492, 2/ 79; AhmAd; abu Nu’aym
[11] Sharhul Haskafi, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al Hanafi Al Haskafi, 1/ 507
[12] Fatawa Hindiyya, 5/ 318
[13] Al Fawakihu Diwai, Ahmad ibn Gunaym ibn Salim An Nafrawi, 2/ 330
[14] Ibid. 2/ 335
[15] Hashiyatul Bujayrami ala Sharil Manhaj, Sulayman ibn Muhammad Al Bujraymi, 1/ 208
[16] El Mugni, Ibn Qudama, 1/ 449
[17] Gizaul Albab, Muhammad ibn Ahmad ibn Salim As Safarayni, 2/ 516
Post Reply

Return to “Various subjects | Diverse”