sv: Kommentarer om Mawlid

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Kommentarer om Mawlid

Post by nur.nu »

Abdulghafur Starck

Enligt wahhabiyyah är det tydligen förbjudet, enligt ahl as-sunnah wa al-jama´ah, dvs. ahnaf, malikiyyah, shafi´iyyah och hanabilah, är det fullt tillåtet.

Fatawa om mawlids giltighet från ALLA skolor har givits sedan hundratals år tillbaka. Så nog är det tillåtet. "Innovatörer" så som Ibn Kathir, Ibn Rajab, Ibn Hajar al-´Asqalani, as-Suyuti, osv., osv. - ja, tjena. Nonsens.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Kommentarer om Mawlid

Post by nur.nu »

Hur ser de olika skolorna i Islam på, Mawlud al Nabi (saw), dvs att fira födelsedagen av profeten (saw)?
http://www.facebook.com/groups/13017847 ... 736753864/

En summering av åsikten i Shafi'i-skolan är att det är tillåtet och dessutom rekommenderat. Läs länken nedanför för en grundlig genomgång.
Sen är det självfallet en annan fråga om inslag i ett firande bryter mot shari'a.
http://www.shafiifiqh.com/the-celebrati ... 9i-school/

En intressant länk om mawlid och Ibn Rajab, en av de större hanbaliterna:
http://mac.abc.se/~onesr/h/255.html

Abdulghafur Starck:
Enligt maliki-madhhab är det tillåtet (mubah) eller rekommenderat (mandub), förutom om folk börjar tro att det är wajib att uppmärksamma Profetens födelsedag, då kan hukmen ändras till ogillat (makruh). Enligt vissa maliki-'ulama, rent historiskt, är mawlid an-Nabi bättre än laylat al-qadr.

Nur Muhammad :
Tillägg: Någon frågade vad Hanafi-skolan anser.
Som jag sade är detta egentligen ingen madhhab-fråga.
Men det finns faktiskt 2 olika åsikter inom Hanafi-skolan.

Tradtionellt:
Principiellt har Hanafi-skolan inga invändningar mot Milad. Vi använder inte begreppet "bdi3a hasana" som är ett begrepp som Imam al-Shafi3i först införde, men vi har andra principer enligt vilka det är tillåtet och rekommendera att samlas för att lovprisa Pofeten (s), recitera dikter till hans ära etc etc etc. , vare sig det är i Rabi3 al-Awwal eller vid andra tillfällen.
28 August at 23:30 · Like

Deobandiskolan, som är en gren inom Hanafiyya har dock tagit intryck av en del av Ibn Taymiyyas argument och avråder från Mawlid med samma motiviering som Ibn Taymiyya. De firar alltså inte Mawlid. Men de uttrycker sin kärlek till Profeten (s) på många andra sätt, och det är himmelsvi skillnad mellan Deobandiyya och "Salafiyya" i hela attityden mot Rasul Allah sallla Allah ´aleihi wa ´ala Alihi wa sallam.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Kommentarer om Mawlid

Post by nur.nu »

Ang. frågan om det är tillåtet enligt Sunnan att fira Milad
http://www.facebook.com/groups/13017847 ... 673412737/

Bismillah
för den intresserade - handlar om bevis m.m.
http://spa.qibla.com/issue_view.asp?HD= ... 6&CATE=108

Nadim Al-Khamiesi
Ibn Taymiyyah och mawlid: Qoute from his collection of fatwa’s Majma Fataw, Vol. 23, p. 163 that he said about Mawlid “To celebrate and to honour the birth of the Prophet (s) and to take it as an honoured season, as some of the people are doing, is good and in it there is a great reward, because of their good intentions in honouring the Prophet (s).” ....OBS hittade på internet kan själv inte bekräfta om det är sant (hittade detta dock på en sida som ändå vill hävda att det är bidah)

Från artikeln:

Ibn Taymiyyasaid in his book Iqtida� Al Sirat Al Mustaqeem (pg. 266)
�Likewise, what some people have innovated, in competition with the Christians in celebrating the birth of Jesus, or out of love and veneration of the Prophet⦣128;?��uot; and he continues �⦣128;?��at the predecessors didn�t do, even though there is a reason for it, and there is nothing against it
Said Dahdouli
Att besöka profeten Muhammeds grav, att recitera en vacker qasida/anasheed för profeten samt att nämna salawat/frid över profeten Muhammed i en vacker melodisk röst är bidah (innovation). Detta säger bara hur pass mycket man hyser kärlek till vår älskade profeten Muhammed (må Allah sända honom frid och fröjd över hans nobla själ). Detta är intressant föreläsning av vår älskade Shaykh mauwlana Muhammad al Yaqoubi om mauwlid al-nabawi aö-shareef. http://www.youtube.com/watch?v=KWgaMt_2Co0
Nur Muhammad
En bra sammanfattande artikel:
On Celebrating The Prophet’s Birthday ﷺ
– Shaykh Abdullah Bin Bayyah

Background:
The celebration of the birthday of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is an issue of controversy amongst the scholars. Thus, there were some who considered it a disliked innovation, a few even saying it reached the level of prohibition, and there were others who considered it a praiseworthy innovation.

This difference is traced back to a divergence concerning the division of innovation (bid’ah). Some scholars recognized the validity of such innovations and this was, primarily, the school of Imam Al-Shafi’i (May Allah have mercy upon him) and the head of this thought was Al-’Izzi Adin Abdul Salam (May Allah have mercy upon him). In addition, Imam Al-Qarafi (May Allah have mercy upon him) who was a Maliki, carried this same opinion, giving it great attention , explaining it in an exhaustive manner. In his discussion Al-Qarafi (ra) expanded the concept of innovation to included innovations that were commendable, highly recommended, obligatory and a disliked nature. Thus, he divided innovation into five parts: (obligatory, recommended, permissible, disliked and forbidden).

There were some scholars who failed to accept this division contending that, “Any innovation, if it appears, then it is repulsive in nature.” They did this by restricting the statement of ‘Umar (ra), regarding the tarawih prayers, “This is a good innovation” to its linguistic meaning. There was a large body of scholars who held this opinion such as Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyyah, Al-Shatibi, in his book Al-’Itisam, and many scholars from the Maliki and Hanbali schools (may Allah have mercy upon all of them).

Finally, there were scholars who wrote in support of celebrating the Mawlid such as Al-Suyuti (May Allah have mercy upon him) and, at the same time, there were others who wrote against it. Thus, in my opinion, there is no need to drag this discussion out, nor continue to argue about it any longer.

The Ruling:

Whoever wants to celebrate the Prophet’s (sa) birthday should celebrate it and avoid doing any action contrary to Islamic Law. This act should be done with an intention that it is not a sunna nor an obligatory act. If these conditions are observed, and one is careful not to contradict Islamic Law, out of sincere love for the Prophet (Peace and blessing of Allah upon him), then, Allah willing, there is nothing wrong with this action and this person will be rewarded.

Commenting on this, the Shaykh of Islam Ibn Taymiyyah (May Allah have mercy upon him) said, “Indeed, such a person will be rewarded because of his intention.” Likewise, for the one who shuns this celebration, seeking to cling to the sunna out of fear of falling into innovation, then this person will also be rewarded, Allah willing. It is important to note that this is not a big issue. Nor is it necessary to give it more attention then it deserves.

The Methodology:

Our attention towards this issue is directed towards uniting the Muslims and curbing these differences. We base this understanding on facilitation (for both sides) and ease. This ease is not founded on an empty premise, but is referenced directly back to the Quran, traditions of the Prophet (sa), the fundamental objectives of Islamic law, and the order of the Prophet (sa) to work towards unity between others. If a contentious issue arises pertaining to a matter, we exercise great consideration and respect for both sides. This consideration is not simply an act of being overly accommodative, as some contend, or attacking those who hold weak opinions. But, this respect and consideration for differences is guided by the fact that both opinions are based on proofs from Islamic Law. In some regards these proofs are clear, and in other regards the opposite holds true. Thus, some (scholars) have provided evidences for these acts’ legitimacy, and others hold proofs for the opposite. In conclusion, our stance is that both are on goodness, Allah willing, as long as this act is not mixed with some type of evil and the intention is correct.

Allah knows best.

http://www.suhaibwebb.com/islam-studies ... in-bayyah/
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Kommentarer om Mawlid

Post by nur.nu »

Nur Muhammad
Ur Imam al-Suyutis Risala om Mawlid:
"From among those innovations which those people have brought about, thinking that thereby they are engaging in a great act of Ibadah and participating in religious ceremonies (to celebrate the remembrance of some great event) is this that in the month of Rabi-ulAwwal they celebrate the Meelad, which celebration is constituted of many innovations and unlawful things. Among these are the participants sing songs and Ghazals while at the same time using musical instruments – drums, flutes, fiddles, etc. – and in this connection do many other evil actions which are customarily done mainly at those times which Allah Ta'ala has endowed with excellence and greatness (e.g. Eid and other occasions) and which are innovations wholly and totally, and are prohibited. There is no doubt that this kind of Sama, if it takes place on other nights apart from this, even then it would not be permissible. What then is the justification for holding such a Sama in this holy month, which Allah Almighty the Most Excellent has endowed with excellence and blessings in that His Beloved was born therein – such a Sama in which musical instruments are used? What relation can such a Sama have to this holy and blessed month, in which Allah (Exalted is His Majesty) granted us the great Ihsan of the auspicious birth of the Noble Prophet, the leader of those who are first and those who are last, (sallal laahu alaihi wasallam)?
Post Reply

Return to “What the Scholars said about Mawlid | Vad de lärda sagt om Mawlid”