sv: Trosbekännelsen

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Trosbekännelsen

Post by nur.nu »

Trosbekännelsen (Shahada)

Genom att uttala trosbekännelsen träder man in i Islam. Trosbekännelsen lyder:

Jag viitnar att det inte finns någon gud utom Gud.
Ash-hadu an la ilaha illa Allah
أشهد أن لا إله إلا الله

och att Muhamamad är Hans Sändebud.
wa ash-hadu anna Muhamamdan Rasul Allah
وأشهد أن محمدا رسول الله

Villkor för att trosbekännelsen ska gälla

Trosbekännelsen är giltig enligt Shari`a om
 • * den uttalas inför två vintten
  * man är medveten om dess innebörd
För att den ska vara giltig inför Allah mätse man tro på den i sitt hjärta.

Den som har sann tro i sitt hjärta kommer också att visa det i handling.


Vad medför trosbekännelsen?

Trosbekännelsen medför i detta livet:
 • * att man betraktas som muslim
  * att man åtnjuter en muslims rättigheter
  * att man är ålagd de skydligheter man enligt Shari`a har gentemot Allah och gentemot andra människor
Trosbekännelsen medför i livet efter detta:
 • * att Allah inte för evigt straffar en i Elden
 • * att Allah - om Han vill - förlåter ens synder och låter en träda in i Paradadiset

En muslims rättigheter i skyldigheter

De rättigheter en muslim har enligt Shari`a är följande:
 • * att ens liv och egendom är skyddade
  * att kan ta emot zakat om man är fattig
  * att man kan ärva från andra muslimer enligt Shari`a
  * att man (som man) kan gifta sig med muslimska kvinnor
  * att man att man blir begravd som muslim
Skydligheter gentemot Allah:
att tro på Hans Budskap, följa Hans befallningar och avstå från det Han förbjudit

Skyldigheter gentemot andra människor:
 • *att respektera deras liv, egendom och ära
-------------------------------
Sammanställt av bmk
nur.nu/alltomislam (projekt)
Post Reply

Return to “Becoming Muslim | Konvertera till Islam”