sv: Kan Gud skapa en så stor sten att Han inte kan bära den?

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Kan Gud skapa en så stor sten att Han inte kan bära den?

Postby nur.nu » 23 Dec 2011, 17:20

”Om Gud är Allsmäktig, kan Han då skapa en så pass stor sten att Han inte kan bära den själv?”
av Amanj Aziz
http://amanjaziz09.wordpress.com/2011/1 ... den-sjalv/

Denna fråga är egentligen en icke-fråga. Enligt Islam är Gud Allsmäktig, vilket innebär att Gud har makten över alla de händelser som sker i universum.[1] Att Han har makten över allt innebär dock inte att omöjliga saker kan äga rum. Dessa omöjliga saker är sådant som ett föremål som Han skapat själv men inte ska kunna hantera hur Han vill.

Frågan är ingen berättigad fråga helt enkelt. Detta eftersom ordet Allsmäktig innebär det som är möjligt. När det kommer till det som i sig självt är omöjligt blir frågan absurd. Det är som att säga ”måla en rund triangel” eller ”en rak sväng”. Dessa saker är i sig själva omöjliga. Den muslimska teologen Ibn al-Qayyim skriver:

Eftersom det som är omöjligt inte är en ”sak”, har Hans Makt inget att göra med det. Gud har makt över allt och ingen möjlig sak är bortom Hans makt. [2]

Allsmäktig antyder också att Gud kan göra vad Han Vill, vilket betyder att Gud inte kan misslyckas. En sådan fråga går emot definitionen eftersom den menar att Gud är så Allsmäktig att Han även kan misslyckas. Återigen en ”rund triangel”, och frågan blir då bisarr. Det blir då att ”den Allsmäktiga är så Allsmäktig att Han inte är allsmäktig”, vilket inte är ett rationellt påstående. Påståendet är omöjlig och motsägelsefull!

Alltså omfattar Guds Makt, som är obegränsad och absolut, det som är rationellt möjligt och det som i sig är omöjligt har inget med Hans makt att göra.
[1] Se t ex Surah at-Talaq, vers 12 (Koranen 65:12)
[2] Shifa’ al-‘Aleel, sid 374, egen översättning

Return to Belief in Allah | Tron på Allah

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest