sv: Hanabilah om Allahs transcendens samt deras tafwid

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hanabilah om Allahs transcendens samt deras tafwid

Post by nur.nu »

Hanabilah om Allahs transcendens samt deras tafwid al-ma´na
av AbdulGhafur Starck
http://www.facebook.com/groups/abuhanif ... 307726555/

Ibn al-Jawzi al-Hanbali:

”[Allah] existerar utan att uppta en plats (bi-la makan)”

Daf' shubah at-tashbih bi-akaff at-tanzih, s. 60

Hanbaliternas shaykh Ibn Hamdan al-Hanbali:

Den som säger att Allah är med Sitt Väsen (bidhatihi) på alla platser (kull makan) eller att Han är med Sitt Väsen på en (1) plats är en kafir. Detta beror på att Allahs varande på en plats nödvändiggör att platsen är evig [som Allah], eller att Allah är inhyst (hulul) i smutsiga platser och dylikt – Allah är över sådant. Detta är [dock] inte inkompatibelt med att Han är ”fi as-sama’” och att Han är ”´ala al-´arsh” i enlighet med vad som passar Honom [eftersom Han har beskrivit Sig Själv på detta vis] […]

Ibn ´Aqil al-Hanbali:

”[Allah] är ’´ala al-´arsh’ [men] inte på samma sätt som den som sitter på en soffa eller som ryttaren på sitt riddjur.”

Al-Qadi Abu Ya´ala al-Hanbali:

”[Allah] varken sitter eller vidrör [tronen].”

Rizq Allah ´Abd al-Wahhab at-Tamimi [al-Hanbali]:

Vi säger inte att tronen (al-´arsh) är Hans plats (makan), eftersom platser är Allahs skapelser och Han föregick platser. Vi säger inte att Han sitter (qa´id) med Sitt Väsen (bidhatihi) på tronen, och [inte heller] att Han står på den (qa’im), ligger på den (mudtaji´), sover på den (na’im), vidrör den (mumassah) eller är angränsad till den (mulasiq). Vi lämnar attributet så som det har lämnats i Koranen, och vi lämnar undersökandet av det som inte har rapporterats.

Ahmad ibn Hanbal sade: ”Låt haditherna om Allahs attribut (sifat) passera som de kom, utan att söka efter deras betydelse (ma´na)”.

Ibn Hamdan, Nihayah al-mubtadi’in fi usul ad-Din, s. 31-33
Post Reply

Return to “Belief in Allah | Tron på Allah”