Jesus - vår älskade Profet (fred vare med honom)

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Jesus - vår älskade Profet (fred vare med honom)

Postby nur.nu » 17 Feb 2012, 20:22

Jesus - vår älskade Profet (fred vare med honom)

1/7 Allah's Profet

http://www.youtube.com/watch?v=UeqzJAB6deA&feature=plcp
Gud har skickat många profeter och sändebud till människorna som en välsignelse från Honom, för att lära människorna hur man dyrkar Gud på ett korrekt och acceptabelt sätt. Alla av Guds profeter, från Adam som var den förste, till Mohammad som är den siste, kom med en och samma religion - En Tro, Islam - Tron på En Enda Gud, Allah....

2/7 Maria, Jesus mor

http://www.youtube.com/watch?v=Dtorv147sa4&feature=plcp
Mariam (Maria), Jesus mor, var en from muslimsk kvinna från Israels ättlingar under Profeten Zakarias tid. Profeten Zakarias var Allahs profet som var uppenbarad att framföra till människorna att följa Lagarna som uppenbarades till Profeten Moses. I äl-Qorän, Koranan, finns det ett kapitel som är nämnt Mariam, och det är i hänvisning till Mariam, Jesus mor....

3/7 Marias havandeskap

http://www.youtube.com/watch?v=W7HZ4cGf1nE&feature=plcp
Ibn Djärir och andra berättade att Mariams vatten tog slut en dag. Hon bad hennes kusin Josef, som var Jakobs son, att följa med henne för att hämta vatten. Han tackade nej, därför att han hade tillräckligt för dagen, så Mariam gick ensam för att hämta vatten. Där så fann hon Djibril, ängeln Gabriel, som Allah skickat till henne i skepnad av en man. Hon trodde att han var en man som kunde skada henne så hon bad Allah för beskydd från honom. Djibril sa till henne. Jag är din Herres sändebud till dig. Jag blev skickad för att ge dig ett fromt barn som är fri från synder....

4/7 Jesus födelse och barndomstid

http://www.youtube.com/watch?v=gblW4fxe ... re=related
När tecknen på Mariams graviditet började synas så lämnade hon hennes folk. Förlossnings smärtorna ledde henne till stammen på en död palm. Utav blyghet för folket och utav fruktan att de skulle anklaga henne för att ha gjort något fult, så önskade hon att hon var död och att man inte kunde finna något spår från henne. Ängeln Gabriel kom till henne och tröstade henne. Han talade om för henne att Ällah gjort en å rinna nedanför henne, från vilket hon kunde dricka, och om hon skakade stammen på den döda palmen bredvid henne, så skulle den bli grön, och saftiga dadlar skulle falla ner som hon kunde äta och få näring ifrån....

5/7 Uppenbarelsen att Jesus var en profet

http://www.youtube.com/watch?v=mIZ2ct40QQY&feature=plcp
Allah skickade uppenbarelsen att Jesus var en profet, när han var trettio år gammal. Allah uppenbarade nya Lagar till honom som upphävde några av Lagarna som var uppenbarade till Profeten Moses. Profeten Jesus framförde uppenbarelsen till folket och kallade dem till att tro på hans budskap. Precis som alla andra av Guds profeter så utförde Profeten Jesus mirakel. Allah skickade alla profeterna med mirakel som ett bevis på att de var profeter, så att människorna skulle bevittna, känna till dom och tro på att de var en profet. Många av Profeten Jesus mirakel var att bota sjukdomar, för att ha starkare bevis på hans tillförlitlighet, eftersom människorna på hans tid var kända för att vara kunniga inom det medicinska området....

6/7 Jesus uppstigande till himmelen

http://www.youtube.com/watch?v=D1gVln9vX_c&feature=plcp
När Profeten Jesus var 33 år gammal så gjorde Israels ättlingar en komplott för att döda honom, men Allah räddade honom från deras skada. Ibn Abi Hatim och an-Nasaijj berättade från Ibn ^Abbas led, att han sade:
Profeten Isa (Jesus) var samlad med tolv av hans bästa följeslagare i ett hus. Han sade att bland dem fanns någon som skulle häda i framtiden. Sen så frågade han dem, Vem bland er skulle vilja bli gjord för att likna mig, bli dödad istället för mig, och vara min följeslagare i Paradiset?...

7/7 Profeten Jesus nedstigning till jorden

http://www.youtube.com/watch?v=csRIa4bGyms&feature=plcp
Profeten Jesus, må frid vara med honom, lever fortfarande i andra himlen -- och dyrkar Allah. Han kommer att stiga ner till jorden före Domedagen och hans nedstigning kommer att vara en av dem större tecknen på att Denna dag närmar sig. Profeten Mohammad informerade oss om att Jesus kommer att stiga ned till jorden till en plats på den östra sidan av Damaskus med hans händer på vingarna av två änglar. Han kommer att möta en grupp muslimer som gör sig färdiga för att utföra bönen med äl-Mähdijj som deras Imäm...

Return to Belief in the Prophets | Tron på Profeterna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest