sv: Tron på Änglarna

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Tron på Änglarna

Postby nur.nu » 12 Aug 2011, 23:30

Ilm al-Hal: Troslära enligt Ahl al-Sunna wal-Jama´a

Bismi Allah - بسم الله الرحمن الرحيم


Änglarna

Änglar är subtila kroppar, som är skapade av ljus. De är intelligenta varelser som Allah har skapat så att de alltid lyder Honom. De kan uppträda i många olika former. De är äter inte och dricer inte, och de är varken manliga eller kvinnliga.

Antalet Änglar är mycket stort. De befolkar hela jorden, och området mellan mellan den nedersta himlen (vårt universum) och alla himlar bortom den. Det finns inget stålle i rymden där det inte finns en Ängel som böjer sig inför Allah.

Allah nämner några Änglar vid namn i Koranen:

* Jibril (جبريل), även omnämnd som Amin al-Ruh (أمين الروح), som har till uppgift att överföra Budskap från Allah till Profeterna.
* Mikail (ميكائيل), som har uppdraget att dela ut människors uppehälle (رزق). Han övervakar regnet, och driver molne dit Allah vill.

I Koranen näms också:

* Änglarna som bär Tronen (حملة افعرش).
* Dödsängeln. Enligt en svag hadith är hans namn `Izrail (عزرائيل)
* Ängeln som kommer att blåsa i trumpeten på Uppståndelsens Dag. Enligt en sahih hadith är hans namn Israfil (إسرافيمل)
* Eldens väktare. Hans namn är Malik (مالك).
* Paradisets väktare. Hans namn är Ridwan (رضوان).

Andra Änglar som är kända från hadith är:

* Raqib och `Atid (رقيب وعتيد), två Änglar som ledsagar månniskan och nedtecknar alla hennes gärningar. Dessa namn nämns i Koranen (Sura al-Qaf: 18). Det finns förutom dessa två många andra änglar som omger människan och vaktar och skyddar henne, se hadith.
* Munkar och Nakir (منكر ونكير), två Änglar som förhör människorna i graven om deras religion.

Ängeln Jibril
Det var Jibril som besökte Profeten Muhammad (välsignelser och fred vare med honom), både då han var ensam och då han var i sällkap med andra. Jibril (fred vare med honom) framträdde oftast i form av en ståtlig man. T.ex. berättas i den kända Jibril-hadithen att han visade sig som resande. Den bland följeslagarena som mest liknade var Dihya, må Allah finna behag i honom, och ängeln Jibril visade sig ofta i hans skepnad. Det berättas att `Abd Allah ibn `Abbas såg honom i sin ursprungliga form med 600 vingar som täckte hela horisonten.

----------------------
Sammanställt av bmk
Källa: Sheikh Muhammad Al-Risalatu al-Nafi'atu wal Hujjatu al-Qati'atu fi 'Ilm al-Tawhid an Salih al-Farfur, Dar al-Farfur, Damaskus 2001

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: video: Tron på Änglarna / AICP

Postby nur.nu » 17 Feb 2012, 19:54

Änglar 2/5
Efter att Profeten nämnde tron på Allah, så nämnde han tron på änglarna, Böckerna, och Allahs Sändebud, därför att det är så Allahs order nått oss. De som framför Allahs order är änglarna. Det som de kom med är de Uppenbarade Böckerna. Dessa Böcker blev uppenbarade till Allahs Sändebud som var beordrade att framföra dem till människorna.


http://www.youtube.com/watch?v=FmSvc727 ... re=related

Änglarna är beundransvärda och underbara skapelser som Allah skapat och de har en mycket hög status bland Hans skapelser. Allah skapade änglarna från ljus, alla på en gång....


Änglar 3/5

http://www.youtube.com/watch?v=ig9i1Rax ... re=related

En del änglar är väldigt stora. Det är berättat att Profeten Mohammad berättade för oss om en av änglarna som bär al-^Arsh, Tronen. Han sade, vilket ger betydelsen, att avståndet mellan den ängelns örsnibb och dennes axel är liksom avståndet som en fågel som flyger fort skulle täcka på 700 år flygande. Det finns andra änglar vars fötter är i den sjunde jorden och deras övre kroppar är ovanför den sjunde himlen. Allah skapade lydnaden som en naturlig sak, i änglarna. De är inte olydiga mot Allah. Änglarna har liksom människorna en vilja, men änglarna väljer endast att vara lydiga mot Allah. De syndar inte. De utför endast det som Allah beordrat de att göra.


Änglar 4/5

http://www.youtube.com/watch?v=dM71jRyJ ... re=related

Allah har utrustat änglarna med styrkan att utföra lydnaden utan att bli trötta, utan att vara i behov av mat, dryck, sömn eller vila. De äter inte, dricker inte och de sover inte. De utför endast det som Allah beordrar dem att utföra. Varje ängel har en uppgift. Ängeln Gabriel är Allahs Sändebud till Hans profeter. Ängeln Israfil är ängeln som har till uppgift att blåsa i hornet på Domedagen. Ängeln ^Asrail är Dödsängeln vars uppgift är att ta själen från kroppen när någon dör. Ridwän är ängeln som tar hand om Paradiset, Mälik är ängeln som tar hand om Helveteselden. Det finns änglar som tar hand om molnen, vindarna och plantorna.


Änglar 5/5

http://www.youtube.com/watch?v=aY2JzoAr ... re=related

Bland alla änglar så är det Ängeln Djibril som har mest meriter och högst status. Han är Allahs Sändebud till Allahs Sändebud, i betydelse att det oftast var Djibril som hämtade Uppenbarelsen till profeterna. Ängeln Djibril brukade komma till Profeten Mohammad och framföra Uppenbarelsen till Honom, och Profeten brukade höra hans ord och omedelbart memorisera dem. När Djibril brukade komma till profeten så brukade han oftast ta skepnaden av en man, och inte komma i sin egen skepnad. Men när Ängeln Djibril kom till Grottan Hira', med Uppenbarelsen till Profeten Mohammad , att han var en profet, så bevarade han sin ursprungliga form.

Return to Belief in the Angels | Tron på Änglarna

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests