sv: Allah's Allmakt och Förutbestämmande (Qadar)

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Allah's Allmakt och Förutbestämmande (Qadar)

Post by nur.nu »


الله

Allah's Egenskaper
Han finns
Han hara alltid funnits
Han kommer alltid att finnas
Han är olik allt som finns i tid och rum
Han existerar i sig själv
Han är en
Han har absolut makt
kunskap om allt
vilja
liv
hörande
seende
tal


Allah's Förutbestämmande (Qadr)

Allah är allsmäktig - ingenting kan ske som ligger utanför Hans vilja och kontroll, vare sig det är gott eller ont. Det är Han som har skapat allt, och befallt sin skapelse att dyrka Honom, dvs. att erkänna Hans absoluta makt och suveränitet.

Djur, växter, t.o.m. stenar dyrkar Allah - för dem finns inte lydnad eller olydnad..

Änglar är intelligenta varelser som Han skapade så att de alltid utför Han befallningar. De inte kan välja något annat än att lyda Honom, de kan inte synda - deras lydnad sätts aldrig på prov.

Människor och jinn (andeväsen) har Han skapat så att de kan välja om de vill lyda Honom eller inte. Han valde ut vissa människor till Profeter, och gav dem uppdraget att framföra Hans Budskap, så att alla ska veta vad som är rätt och fel. Och han gjorde det möjligt för dem att handla enligt deras eget val, även om det går emot Hans befallning. Därför har människan ansvar för sina handlingar. Men hur de än väljer att handla, så ligger det innanför Allahs förutbestämda vilja. Han visste hur var och en skulle handla redan innan Han skapade dem.


http://nur.nu/alltomislam/textbox_Allah ... ets-mening
Post Reply

Return to “Belief in Qadar | Tron på Allah's Förutbestämmande”