sv: Om Jahmiyya-sekten / Sharh Al-Fiqh al-Akbar

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om Jahmiyya-sekten / Sharh Al-Fiqh al-Akbar

Postby nur.nu » 19 Dec 2011, 08:01

Om Jahmiyya-sekten
Ur: Sharh Al-Fiqh al-Akbar av Abu ’l-Muntaha al-Maghnisawi,
översatt till engelska av Mufti AbdurRahman ibn Yusuf Mangera under titeln "Al-Fiqh al-AkbarExplained"
Översättning till svenska av Samir Muric
http://abuhanifa.se/index.php?option=co ... a-artiklar

De var efterföljare av Jahm ibn Safwan al Samarqandi (d. 128 efter Hijrah) och dem anses vara rena fatalister (Jabriyya - de som anser att man inte har någon fri vilja). Jahm uttryckte sina kätterska trosuppfattningar i Tirmidh (Uzbekistan) och avrättas av den Umayyaderska guvernören av Balkh och Juzajan, Salm ibn Ahwaz al-Mazini, i Marw (Turkmenistan). Han förnekade, precis som Mu'tazilah (en annan sekt) de eviga Gudomliga attributen (dvs. Allahs attibut), men han hade även andra kätterska trosuppfattningar. Exempelvis så var han en av de första att säga att Koranen var skapad, efter att ha lärt denna uppfattning från hans lärare Ja'd ibn Dirham (d. 124 efter Hijrah) från Damaskus. En annan trosuppfattning som tillskrivs honom är att Paradiset och Helvetet är obeständiga (dvs. att de inte är eviga). Ibland så har även flertalet trosuppfattningar falskt tillskrivits honom, enligt Imam al-kawthari, och ibland slänger folk namnet "Jahmiyya" som en kränkande epitet på någon motståndare som inte håller med dem. Vissa av trosuppfattningarna som innehas av Jahm ibn Safwan tar en ur islam till otro, precis som vissa av dem som innehas av Karamiyyah-sekten.

Return to General | Allmänt

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest