sv: AQIDA AV AHL AL-SUNNA WAL-JAMA´A

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: AQIDA AV AHL AL-SUNNA WAL-JAMA´A

Postby nur.nu » 22 Dec 2011, 23:05

BismiAllah

AQIDA AV AHL AL-SUNNA WAL-JAMA´A
Index & Länkar

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: AQIDA AV AHL AL-SUNNA WAL-JAMA´A

Postby nur.nu » 22 Dec 2011, 23:05

Vad/Vem är Ahl al-Sunna wal-Jama´a?

Ahl al-Sunna wal Jama´a betyder: "De som följer Profeten Muhammad's (s) Sunna och de lärdas samförstånd".

Det är de som erkänner
- de fyra rättsskolrna,
- Ash´ari-Maturidi ´aqida, och
- de andliga vägar som verkar inom dessa ramar. [1]

De omfattar majoriteten av alla muslimer under alla tider. De utgör "den största gruppen", "den stora majoriteten", "den räddade gruppen" och andra uttryck som Profeten (s) anävnde för att beteckna dem som - genom Allah's Barmmhärtighet - kommer att inträda i Paradiset. [2]
Se även denna artikel om Den räddade gruppen - på svenska


´Abd Allah b. Mas´ud - en av de mest kunniga bland Profetens (s) närmaste föleslagare sade - berättade:

عليك بالجماعة فإن الله عز وجل لم يجمع أمة محمد على ضلالة
Håll er till majoriteten (al-Jama´a), för Allah den Upphöjde och Majestätiske kommer aldrig att tilllåta att Muhammads (s) samfund enas om något som är fel (Dalala).
Ref: Imam Tabarani i Mu’jam al Kabir, Vol. 17, s 240. Imam al Haythami har sagt att personern i öerföringskedjan är tillförlitliga (thiqqa) (5/394, Hadith # 9107)[/size]

-------------------------

[1]
Shaykh al-Islam Ahmad ibn Hajar al-Haytami (d. 974 H) definierade Sunni-muslimerna på följande sätt:

"A Mubtadi (innovator) is the person who does not have the faith (Aqeedah) conveyed unanimously by the Ahl as-Sunnah. This unanimity was transmitted by the two great Imam's Abu'l Hasan al-Ashari (d.324 H) and Abu Mansur al- Maturidi (d.333 H) and the scholars who followed their path." (Fath al-jawad)

och:

"'Man of bid'ah' means one whose beliefs are different from the Ahl as-Sunnah faith. The Ahl as- Sunnah faith, is the faith of Abu'l Hasan al-Ashari, Abu Mansur al- Maturidi and those who followed them. One who brings forth something which is not approved by Islam becomes a man of bid'ah." (al- Fatawa al-Hadithiyya)

Hadrat Shah Wali’ullah Muhaddith Dehlawi (radi Allah anhu) sade i Aqdul Jayyad:
“As Rasulallah (Salla Allahu alaihi wa Sallam) has stated, follow this ‘Sawad al-A’zam’, and when the four Madhabs are within the Sawad al-A’zam then the following of any one of them, is followance of the Sawad al-A’zam. Therefore, refuting any one of them is refuting the Sawad al-A’zam”.

och i “Fatawa Azeezi” (Vol. 2, pg. 4):
“The various parts of the Ahl as-Sunnat Wal Jama’at in Aqaa’id such as the Ash’ariya, the Maaturadi, in Fiqh such as the Hanifa, the Shafi’i,the Hambali, in Tasawwaf such as the Qaderi, the Chisti, Naqshabandi, the Suhurwardi, this servant considers all of them to be the truth”.


[2]
Profeten Muhammad (salla Allahu alaihi wa sallam) sade: “Follow the way of the largest group of Muslims! For, he who deviates from this group will be thrown into Hell!” (Sunnan Ibn Majah, Hadith # 3950)

Imam Sufyan al-Thowri (d.161 H) sade i sin bok Al Mizan al-Qubra: "Med al-Sawad al-a'zham (den stora majoriteten) menas de som kallas Ahl as-Sunnah Wal Jama'ah."

Allah will never let my Ummah agree upon misguidance, and the hand of Allah is over the group (Jama'ah), so follow the great mass of believers (Sawad ul-'Azam), and whoever dissents from them departs to hell(al-Tirmidhi (4/2167) a narration authenticated and reported by al-Hakim (1/116), and al-Dhahabi agreed with him, Scholars explained that Sawad al Azam here refers to great Ulama.


-------------------------------------------------------

Länkar om vad som är Ahl al-Sunna:

Den räddade gruppen är den stora majoriteten
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 51&start=0

Who are the Ahl as-Sunnah wa'l Jama'ah?
http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/ahlsunna.htm

The doctrine of Ahl al-Sunna versus the "salaif" movement
http://www.ummah.com/Al_adaab/fajr.html

Sammanfattning av Sunni troslära
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp? ... 52&CATE=24

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: AQIDA AV AHL AL-SUNNA WAL-JAMA´A

Postby nur.nu » 22 Dec 2011, 23:06

Islams troslära
Vad varje muslim behöver veta om sin tro

Trosbekännelsen och vad den innebär
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 831#p22831


Lankar
om Ahl-al-Sunna's grundläggande trosföreställningar

Egenskaper (Sifat) hos Allah ta´ ala
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... =37&t=4045
Enligt Ash3ari ´Aqida har man fastlagt 20 Egenskaper hos Allah ta´ala som logiskt nödvändiga - dvs. det är omöjligt att tänka sig Allah utan dessa Egenskaper....

Imam al-Ghazali om Allah's transcendens
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 578#p22578
Han är inte kropp som har konturer och inte materia som är begränsad och mätbar...

Return to General | Allmänt

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest