sv: ar: Hadith: "”Khawarij är helvetets hundar"

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: ar: Hadith: "”Khawarij är helvetets hundar"

Postby nur.nu » 02 Sep 2012, 03:05

av Abdulghafur Starck
http://www.facebook.com/groups/13017847 ... 820027289/

Från Ibn Abi Awfa att Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) sade:

الخوارج كلاب النار

”Khawarij är helvetets hundar.”[1]

Abu Ghalib återberättar:

Abu Umamah såg avhuggna huvuden som hade placerats på trapporna till Damaskus moské, varpå han utbrast: ”Helvetets hundar, helvetets hundar, helvetets hundar är de värsta [av människor] att dödas under himlen, och dem som de dödar är de bästa [av människor att dödas under himlen]! Därefter reciterade han: ”den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] ’Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse!’” (3:106). Jag frågade Abu Umamah: ”Har du hört detta från Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم)?” Han svarade: ”Om jag inte hade hört det förutom två gånger, eller tre, eller fyra, eller fem, eller sex, eller sju gånger, så hade jag inte återberättat det.”[2]

Varje tid och plats har sina khawarij. De misstolkar Koranen och sunnan, applicerar ayat ämnade för kuffar på muslimer och de anser att muslimers blod är halal att spilla, oavsett om det är barn, kvinnor eller män. Må Allah skydda oss från dessa bedrövliga varelser.

----
[1] Sahih enligt as-Suyuti (Al-jami´ as-saghir, nr. 4148), m.fl.
[2] Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, nr. 21704. At-Tirmidhi graderar den god, hasan, med sin kedja i sin Jami´ (nr. 3000), och al-Albani graderar den hasan sahih (Sahih at-Tirmidhi, nr. 3000).

Return to Special hadith

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest