sv: Ciatat om taqlid

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Ciatat om taqlid

Post by nur.nu »

Imâm Ahmad ibn Hanbal (må Allâhs nåd vara över honom) sade:
"Vem som än hävdar att taqlîd (dvs. att följa dem lärdas förståelse blint) inte är korrekt, eller att man inte ska följa någon i religiösa frågor, denne är då en fâsiq (öppen syndare) enligt Allâh och Hans Sändebud. Och sannerligen så avser han endast (med en sådan hävdelse) förstörelsen av kunskapen och Sunnan.

En kort förklaring av Samir Muric

Detta underbara uttalande av en av dem gigantiska Imamerna (må Allahs nåd vara över honom) från Salaf, är sannerligen mycket relevant till vår tid. Att följa dem lärdas förståelse blint är viktigt, då de beskrivs av Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) som: "Profeternas arvtagare" (Återberättad av Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Madjah, Ibn Hibbah och andra). Profeterna (må Allahs frid vara över dem alla) har inte lämnat något arv bakom sig, utan denna hadith åsyftar deras lämnande av kunskap på dunya (denna jord), och i hadithen förklaras det av Profeten att våra lärda är "Profeternas arvtagare", därför att de har ärvt kunskap i långa kedjor ner tills idag, och de förstår Islam bättre än vi vanliga lekmän ('awwam), vilket per automatik för oss innebär att vi måste följa dem. I Imam Ahmads (må Allahs nåd vara över honom) ovanstående uttalande säger han "för sannerligen avser han...", här åsyftas det faktum att dem som lämnar de lärda för att istället följa deras egna förståelse, sätter sig själva i en farlig sits, där de kan misstolka hela religionen och lära ut fel saker till andra människor. Detta sade Imam Ahmad på hans tid, tänk er då vad som sker i vår tid, då folk talar om vad som är haram och haram, utan någon behörighet att göra sådana yttranden, utan att ha studerat islams olika vetenskaper, utan att ens begripa de kortare surornas betydelser, så hur kan man då inte värna om att betona vikten av att följa dem lärda och förkasta ens egna begär och shaytans viskningar?

Källa: Ibn Abi Ya'la al-Farra' al-Hanbalî,Tabaqat Al-Hanâbilah.
[tidigare publicerat på Ilminstitutet.se]
Post Reply

Return to “Madhab & taqlid”