sv: Se inte ned på någon människa

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Se inte ned på någon människa

Postby nur.nu » 29 Nov 2011, 01:05

Förringa inte någon, för slutresutatet ligger hopvikt [som i ett slutet kuvert], och tjänaren [människan] vet inte vilket skut han får. Så när du ser någon som syndar, känn dig inte överlägsen honom - kankse han inför Allah har en högre ställning än du, och kankse du tillhör de korrupta (al-fasiqin), och kanske de blir han som talar till din förmån [gör shafa3a för dig] på Domedagen.

När du ser en ung person, så bedöm honom som bättre än dig själv med tanke på att han har [haft mindre tillfälle] än du att synda.

Och när du ser någon som är äldre än du, bedöm honon som bättre än dig själv, med tanke på att han gjort hijra till Islam [dvs. kom till Islam] före dig.

Och när du ser en kafir, så bedöm honom inte som någon som med nödvändigheter kommer till Elden, för det är möjligt att man blir muslim och dör som muslim.

Imam al-Nawawi, citerat av Imam "Abd al-Wahhab al-Sha´ani i hans bok Adab al-Suhba

    Översatt av bmk

Return to More...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest