sv: Om att hata tyranner

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om att hata tyranner

Post by nur.nu »

BismiAllah

Det finns en utmärkt turkisk bok som översatts till engelska som "Ethics of Islam". Där finns bl.a. kalpitel om Hiqd (hat) och Shamata (att glädjas över andras olycka). Båtda dessa är haram med ett undantag: att hata och glädjas över en förtryckares olycka och död. Detta eftersom fötryckarens aktiviteter begränsas av att han lider skada eller elle död.

Ur kapitel 17 om Hiqd - hat:
 • Forgiving the oppressor is the highest degree of Hilm mildness, forbearance, compassion and bravery. (...)

  Forgiveness is the highest degree of `Adala justice and retaliation is the lower degree of justice. (...)

  Forgiving a tyrant or oprressor may give the impression of `Ajz weakness to them, and might bring increased oppression. Practicing retaliation towards tyrants and oppressors always decrases amounts of oppression or stops it altogether. Thus in such instances retaliating instead of forgiving would be better and more rewarding. Receiving more than what is due when retaliating is Jawr injustice. It has been reproted that those who do injustice will be punichsed. A påerson who forgives an oppressor will obtain the llove of Allah. Receivign back what is due from an oppressor is justice. Justice should be practiced towards disbelievers. (...)

  One of the causes of hatred is anger Ghadab. When a person gets angry, but is not able to take revenge, his anger transforms itself into hatred. Anger is causwed by increase in the movement of the bollid. It is a good deed to have anger for the sake of ALlah. This occurs because of one's religious Gahyra
Ur kapitel 18 om Shamata:
 • Rejoicing at anothers misfortune is Ur kapitel 17 om Shamata. (...)
  It would not be Shamata if one feels happiness uåon hearing the death of an oppressor because one would be saved from his evil. (...)

  If the enemy is a Zhalim tyrant and the disasters and troubles he suffers will prevent him from oppressing otthers, then being happy about his suffering over those troubles would not be Shamata and would not be a sin, but instead it would be religious Gharya. Religious Gharya[/i]is an indicatio if strenght of one's belief. it is good to have Gharya for Allah ta`ala. It is not so good if iti is due to one's animal desires. In reality, being happy uåon hearing of the suffering of a tyrant is not a good thing, but since it prevents him from oppressing others, it became permissible.
Obs att det står mycket mer om ämnet, jag har bara sorterat ut det som just handlade om hat mot tyranner. Tilläggas bär också att i detta sammanhang avses med tyranner i första hand de som hindrar folk från att praktisera islam.

Hela boken ligger på webben:
http://www.hizmetbooks.org/Ethics_of_Islam/Tillägg:
I kapitel 17 nämns som exempel när Rasul Allah (sallAllah `aleihi wa sallam) gjorde du'ä för sina fiender, då de slagit ut hans tand. Sahaba bad honom att förbanna dem som gjort den, men han sade: "Jag har inte sänts för att be om förbannelse utan för att be om goda och nyttiga ting, och för Rahma och barmhärtighet med varje skapad varelse." Sedan gjorde han du'a för att hans fiender skulle vägledas.


.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Om att hata tyranner

Post by nur.nu »

Hur man tar ställing till olika politiska ledare eller system beror på situation och sammanhang.

- att t.ex. avskaffa lagar som är grundade på Shari'a, eller införa lagar som går emot Shari'a är zhulm (förtryck) vilket är en stor synd.

- en aspekt som för det mesta underskattas i politiska bedömningar är värdet av politisk stabililitet. Imam al-Ghazali lär ha sagt att en dag av kaos är värre än tusen år av förtryck.
Post Reply

Return to “More...”