en: sv: On Disciples | Lärjungar / Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

en: sv: On Disciples | Lärjungar / Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Post by nur.nu »

Om lärjungar
av Sheikh Muhammad Al-Yaqoubi
Övers. till svenska: li/bmk

Vår mästare Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani tillfrågades med förundran: "Dina lärljungar är inte alla likadana - somliga är goda och andra är dåliga!"

Han svarade: "De goda är till för oss, och vi är till för de dåliga", dvs. att vi drar nytta av de goda lärjungarna och de dåliga drar nytta av oss.

Det innebär att de goda, som är redo för de gudomliga skatterna, tar ifrån oss och fyller sina kärl. Allahs vänner letar efter arvtagare såsom en person som äger en juvel letar efter ett säkert kassaskåp till den. De dåliga lärljungarna å andra sidan, är här för att vi ska tömma deras kärl på all smuts, som de inte själv kan göra sig av med. Vi tar något ifrån dessa, medan vi ger något till de förra.

Eller uttryckt på ett annt sätt: Människor med dåligt beteende ansluter sig till sufi-vägen och följer sheikher för att finna sätt att ångra sig och bli av med sina synder och dåliga vanor. Goda människor ansluter sig till sufi-vägen i avsikt att nå högre andliga tillstånd och få ma'rifa. Därför bör ingen klaga om de ser bröder och systrar bete sig illa mot varandra eller t.o.m i Sheikhens närvaro. Om de inte gör misstag kan de inte bli rättade. De är i vårt sällskap för att vi ska kunna hjälpa dem. På samma vis bör goda murider inte klaga över andra muriders dåliga uppförande. De ska istället hjälpa dem att bli bättre.

Vilken otrolig källa till visdom är inte Sayyduna Sheikh Abdul Qadir - må Allah låta oss dra nytta av honom och hans arbete!

Ref:
Hämtas från: viewtopic.php?f=270&t=3506&p=4925
Visas även på http://www.facebook.com/shaykhabulhuda/ ... 5195257580
Urprunglig källa (engelska): http://www.facebook.com/shaykhabulhuda/ ... 5195257580
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

en: sv: On Disciples | Lärjungar / Sh. Muhammad al-Yaqoubi

Post by nur.nu »

On disciples
By Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi
http://www.facebook.com/shaykhabulhuda/ ... 5195257580

Sayyiduna shaykh Abdul Qadir Jilani was asked with exclamation, "Your students are not the same; some are good and some are bad!"

He answered, "the good is for us and we are for the bad", meaning that we benefit from the good disciples and we benefit the bad ones.

This means that the good ones who are ready for the Divine treasures will take from us to fill in their vessels so they are for us. The friends of Allah look for their heirs as an owner of a jewel looks for a safe box for it. As for the bad ones, they are here in order for us to empty in their vessels of all impurities; they could not do it by themselves. We take from these something and give those something.

In another way, people with bad behaviour join the sufi way and accompany shaykhs to find a way to repent and get rid of their sins and bad habits. Good people join the sufi way in order to reach higher spiritual states and attain ma'rifa. Therefore, no one should complain if they see brothers or sisters misbehaving at each other or even around the shaykh; if they do not make mistakes they will not be corrected. They are around us in order to help them. In the same way, good murids should not complain about misbehaviour of other murids; they should help them improve.

What a great source of wisdom are the words of sayyiduna shaykh Abdul Qadir may Allah allow us to benefit from him and his works.
Post Reply

Return to “Advice | Råd och vägledning”