sv: Hadith om dem som smädar sahaba

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Hadith om dem som smädar sahaba

Post by nur.nu »

Med tack till Abdulghafur Starck

Från Ibn ´Abbas, Anas och ´Ata’ att Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) sade:

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

”Allah, änglarna och alla människor förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare (sahabah).”

At-Tabarani, Al-mu´jam al-kabir, nr. 12709.

As-Suyuti: “[Hadithen är] god (hasan)” (Al-jami´ as-saghir, nr. 8734). Al-Albani: ”[Hadithen höjs till] god (hasan) när alla kedjor läggs ihop (As-silsilah as-sahihah, nr. 2340).

En variant av hadithen, via Ibn ´Umar och utan orden “änglarna och alla människor” (”Allah förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare”, Al-mu´jam al-kabir, nr. 13588, etc.), graderar as-Suyuti sahih (Al-jami´ as-saghir, nr. 7278). Andra, så som al-Haythami, graderar denna svag (Majmu´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16424). Samma ordval har även rapporterats från ´A’ishah, och om den säger ash-Shawkani: ”Dess återberättare är rijal as-sahih, förutom ´Ali ibn Sahl som är trovärdig (thiqah)” (Darr as-sahabah fi manaqib al-qarabah wa as-sahabah, nr. 30), det vill säga det finns styrka i kedjan.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Imam Ahmad om att jämföra Sahaba

Post by nur.nu »

[Med tack till Abdulghafur Starck]

Ibn Hamdan, hanbaliternas shaykh på sin tid, förmedlar Ahmads och hanabilahs ´aqidah:

”Ledaren (imamen) efter ´Ali och hans son, al-Hasan, var Mu´awiyah, må Allah vara nöjd med honom och dem alla.”

Abu al-Fadl at-Tamimi sade: […] Han [Ahmad] förkastade den som jämförde mellan följeslagarna för att avgöra vem som förtjänade företräde. Han sade att de är bättre än så, så den som förbannar och förolämpar en av dem har begått kufr om han anser att detta är tillåtet (halal), och han begår en stor synd (fisq) om han inte anser att det är tillåtet. Det har även sagts om honom: Den [som förbannar och förolämpar] har absolut begått kufr [oavsett om han anser att det är halal eller inte], och han begår kufr om han anklagar dem för synd, kritiserar deras Din eller anklagar dem för kufr.

Ahmad sade: ”Ingen är syndfri (ma´sum) förutom Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, samt resten av profeterna, och Profeten är den bäste av dem.”

Utdrag ur Ibn Hamdans Nihayah al-mubtadi’in fi usul ad-din, s. 65-67.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Hadith om dem som smädar sahaba

Post by nur.nu »

‎[Med tack till broder Ahmad Elheich]

The Messenger of Allah (saw) said: "My Companions are like stars, whoever of them you follow, you will be rightly guided".

Al-Tirmithi and Ibnu Hibban reported from the Hadith of Abdullah Ibnu Mughaffal who said: “The Messenger of Allah (saw) said "Allah, Allah, my Companions! Do not make them a target after me. Whoever loves them, it is by my love that he loves them. Whoever hates them, incurs my hate by doing so. Whoever harms them has harmed me. Whoever harms me has harmed Allah. Whoever harms Allah is about to be seized".

It has been established in the two Sahihs on the authority of Abu Saeed al-Khudri that the Messenger of Allah (saw) said: "Do not abuse my Companions for if any one of you spent gold equal to Uhud (in Allah's Cause) it would not be equal to a Mud or even a half Mud spent by one of them".

Al-Bazzar also reported in his Musnad on the authority of trustworthy narrators from the Hadith of Saeed Ibnul Musayyab on the authority of Jabir who said: “The Messenger of Allah (saw) said: "Allah chose my Companions over everything else in existence except for the Prophets and the Messengers”.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: Hadith om Förbudet mot att smäda och förolämpa sahab

Post by nur.nu »

[Med tack till broder Abdulghafur Starck]

Förbudet mot att smäda och förolämpa sahabah enligt hadith

Utdrag ur al-Haythamis Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, 10:21-22

Från Jabir ibn ´Abd Allah att han hörde Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) säga: ”Sannerligen blir människorna fler och mina följeslagare färre, så smäda och förolämpa inte [mina följeslagare], för Allah förbannar den som smädar och förolämpar dem.”[1]

Från Anas som sade: ”Malik ibn ad-Dukhshun nämndes hos Profeten (صلى الله عليه وسلم) varpå folk förtalade honom och det sades att han var hycklarnas ledare. Profeten (صلى الله عليه وسلم) sade: ’Be Allah att Han välsignar mina följeslagare, smäda och förolämpa inte mina följeslagare.’”[2]

Från Ibn ´Abbas, Anas och ´Ata’ att Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) sade: ”Allah, änglarna och alla människor förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare.”[3]

Från ´Amr ibn Nufayl, en av de tio sahabah som lovades Jannah, som sade: ”Ni befallde mig att smäda mina följeslagare [Profetens sahabah], men Allah sänder välsignelser över dem (salla Allahu ´alayhim) och han förlåter dem.”[4]

Från Kurayb att Ibn ´Abbas sade till honom: ”O tjänare, akta dig för att smäda och förolämpa Allahs sändebuds (صلى الله عليه وسلم) följeslagare, för sannerligen är det fel och fullständigt skamligt [att smäda och förolämpa dem].”[5]

----
[1] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16423. Enligt al-Haythami är kedjan svag (da´if) på grund av återberättaren Muhammad ibn al-Fadl ibn ´Atiyyah
[2] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16425. Al-Haythami: ”Al-Bazzar återberättade hadithen. Dess återberättare är rijal as-sahih”, det vill säga det finns styrka i kedjan.
[3] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16426; At-Tabarani, Al-mu´jam al-kabir, nr. 12709. As-Suyuti: “[Hadithen är] god (hasan)” (Al-jami´ as-saghir, nr. 8734). Al-Albani: ”[Hadithen höjs till] god (hasan) när alla kedjor läggs ihop (As-silsilah as-sahihah, nr. 2340). En variant av hadithen, via Ibn ´Umar och utan orden “änglarna och alla människor” (”Allah förbannar den som smädar och förolämpar mina följeslagare”, Al-mu´jam al-kabir, nr. 13588, etc.), graderar as-Suyuti sahih (Al-jami´ as-saghir, nr. 7278). Andra, så som al-Haythami, graderar denna svag (Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16424). Samma ordval har även rapporterats från ´A’ishah, och om den säger ash-Shawkani: ”Dess återberättare är rijal as-sahih, förutom ´Ali ibn Sahl som är trovärdig (thiqah)” (Darr as-sahabah fi manaqib al-qarabah wa as-sahabah, nr. 30), det vill säga det finns styrka i kedjan.
[4] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16427. Al-Haythami: ”At-Tabarani återberättade hadithen i al-Awsat. Dess återberättare är rijal as-sahih.”
[5] Majma´ az-zawa’id wa manba´ al-fawa’id, nr. 16437.
Post Reply

Return to “Hadith about Sahaba | Om kärleken till Sahaba”