sv: Om företrädena hos de rättledda kaliferna

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om företrädena hos de rättledda kaliferna

Post by nur.nu »

av AbdulGhafur Starck
http://www.facebook.com/groups/rahma.se ... 104796463/

Sufyan ath-Thawri om al-khulafa’ ar-rashiduns status

Från Hamzah ath-Thaqafi som sade: ”En man sade till Sufyan ath-Thawri: ’Jag tror inte att ´Ali är bättre än Abu Bakr och ´Umar, men jag finner något hos ´Ali som jag inte finner hos dem.’ Sufyan svarade: ’Du är en ofullkomlig och bristfällig man.’”[1]

Från ´Aththam ibn ´Ali som sade: ”Jag hörde Sufyan ath-Thawri säga: ’Kärlek till både ´Ali och ´Uthman kan inte förenas förutom i dem nobla männens hjärtan.’”[2]

Från ´Amr ibn Hassan som sade: ”Vilken excellent ’doktor’ Sufyan ath-Thawri var! När han kom till Basrah återberättade han hadither om ´Alis dygder (fada’il), och när han kom till Kufah återberättade han hadither om ´Uthmans dygder.”[3] Från ´Ata’ ibn Muslim som sade: ”Sufyan sade till mig: ’När du är i Sham, berätta om ´Alis dygder och ärorika handlingar, och när du är i Kufah, berätta om Abu Bakr och ´Umars dygder och ärorika handlingar.’”[4]

----
[1] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 27 i biografin om Sufyan ath-Thawri (nr. 395).
[2] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 6:273.
[3] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 26-27 i kapitlet om Sufyan ath-Thawri (nr. 395).
[4] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 27 i kapitlet om Sufyan ath-Thawri (nr. 395).
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Om företrädena hos de rättledda kaliferna

Post by nur.nu »

av AbdulGhafur Starck
http://www.facebook.com/groups/rahma.se ... 104796463/

Sufyan ath-Thawri om al-khulafa’ ar-rashiduns status

Från Hamzah ath-Thaqafi som sade: ”En man sade till Sufyan ath-Thawri: ’Jag tror inte att ´Ali är bättre än Abu Bakr och ´Umar, men jag finner något hos ´Ali som jag inte finner hos dem.’ Sufyan svarade: ’Du är en ofullkomlig och bristfällig man.’”[1]

Från ´Aththam ibn ´Ali som sade: ”Jag hörde Sufyan ath-Thawri säga: ’Kärlek till både ´Ali och ´Uthman kan inte förenas förutom i dem nobla männens hjärtan.’”[2]

Från ´Amr ibn Hassan som sade: ”Vilken excellent ’doktor’ Sufyan ath-Thawri var! När han kom till Basrah återberättade han hadither om ´Alis dygder (fada’il), och när han kom till Kufah återberättade han hadither om ´Uthmans dygder.”[3] Från ´Ata’ ibn Muslim som sade: ”Sufyan sade till mig: ’När du är i Sham, berätta om ´Alis dygder och ärorika handlingar, och när du är i Kufah, berätta om Abu Bakr och ´Umars dygder och ärorika handlingar.’”[4]

----
[1] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 27 i biografin om Sufyan ath-Thawri (nr. 395).
[2] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 6:273.
[3] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 26-27 i kapitlet om Sufyan ath-Thawri (nr. 395).
[4] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 27 i kapitlet om Sufyan ath-Thawri (nr. 395).
Post Reply

Return to “Hadith about Sahaba | Om kärleken till Sahaba”