sv: Är "halal-slaktat" kött halal? | Hanafi

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Är "halal-slaktat" kött halal? | Hanafi

Postby nur.nu » 05 Dec 2011, 19:54

BismiAllah
http://abuhanifa.se/index.php?option=co ... Itemid=186

Fråga:
Respekterade Mufti,
Vi har hört här i Sverige att somliga av de "islamiska" slakterierna inte säljer halalslaktat kött. Det sägs att de säljer falskt halal-certifikerat kött.
Jag vill fråga dig, hur kan vi urskilja halalkött från haramkött?
Och vem ansvarar inför Allah för dessa falska certifikat: den som säljer haramkött sägandes att det är halal, eller den som ovetandes köper haramkött fastän han hade avsikten att bara köpa halalkött? Är det syndfullt av en ovetande köpare attenbart litar på slaktaren/försäljaren?

Svar:
För att man ska kunna faställa ifall köttet är ḥalāl, behöver kunden då (som ska köpa köttet) bara fråga försäljaren/ägaren i det Islāmiska slakteriet om detaljerna var man har fått tag på köttet och hur det har slaktats. Om de informerar en om att djuret är slaktat på det Islāmiska viset och att köttet är ḥalāl, kommer då dem (försäljaren/ägaren) att vara ansvariga. Det kommer inte att tillfalla någon synd på köparen.
Om de misslyckas med att informera köparen, så skall försiktighet vidtagas.


خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد كذا في الوجيز للكردري وهكذا في محيط السرخسي والهداية ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين من أرسل رسولا مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه (الفتاوى الهندية - 5 / 308

----
Not:
Den arabiska referensen är ett citat ur al-Maghriyy's "Fatawa Hindiyya", en hanafi fatwasamling som är speiciellt värdefull för osssom bor i väst, eftersom många av frågorna handlar om sådant berör muslimer i minoritet.

Return to Slaughter | Halal slakt

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest