sv: Svensk lagstiftning som berör halal-slakt

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Svensk lagstiftning som berör halal-slakt

Postby nur.nu » 10 Dec 2013, 02:18

"Religiös slakt" - Info från Jordbruksverket http://www.jordbruksverket.se/amnesomra ... 00220.html
Jordbruksverket.pdf
(437.74 KiB) Downloaded 621 times

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Svensk lagstiftning som berör halal-slakt

Postby nur.nu » 10 Dec 2013, 02:21

Lagstiftning och rituell slakt
Från: Animal Ethics Dilemma http://ae.imcode.com/se/1140?template=ReferenceText

De länder inom Europa där det är förbjudet att slakta djur som inte är bedövade är Sverige, Schweiz, Island, Lettland och Norge. På andra håll i världen är det tillåtet.

I USA förklarades 1958 Kosher och liknande slaktmetoder för humana i Humane Slaughter Act. I England och Frankrike är slakt utan bedövning tillåten av religiösa skäl.

Djuren bör bedövas innan slakt. Ett sätt att kontrollera att bedövningens effekt är att kontrollera att det inte finns någon ögonaktivitet. Foto: Sophie Atkinson

Return to Slaughter | Halal slakt

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest