sv: Kunskapen kretsar kring tre...

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Kunskapen kretsar kring tre...

Postby nur.nu » 13 Apr 2012, 22:29

Kunskapen kretsar kring tre...

http://www.facebook.com/groups/abuhanif ... 618880491/
Med tack till Abdul-Ghafur Starck

Adh-Dhahabi:

Ash-Shafi´i sade: ”Kunskapen kretsar kring tre: Malik, al-Layth och Ibn ´Uyaynah.”

Jag [adh-Dhahabi] säger: ”Snarare [kretsar kunskapen kring] sju tillsammans med [dessa tre] och de är: al-Awza´i, ath-Thawri, Ma´mar, Abu Hanifah, Shu´bah och de två Hammad [det vill säga Hammad b. Salamah Ibn Dinar och Hammad b. Zayd Ibn Dirham].”

Abu Yusuf sade: ”Jag har inte sett någon som är kunnigare än Abu Hanifah, Malik och Ibn Abi Layla.”

Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 7:94

Return to Biographies

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest