sv: eng: bio: Ibn Hajar al-Haytami (d. 974 h i Makka)

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: eng: bio: Ibn Hajar al-Haytami (d. 974 h i Makka)

Postby nur.nu » 24 Jun 2012, 02:14

Ibn Hajar al-Haytami
(d. 974 h i Makka)

Ibn Hajar al-Haytami är Ahmad ibn Muhammed ibn Ali ibn Hajar, Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Haytami al-Makki. Han föddes 909/1504 i Abu Haytam i västra Egypten. Han var de shafi’itiska lärdas imam under sin levnadstid. Han var högst begåvad och hade djupa kunskaper om den religiösa lagen. Tillsammans med Ahmad al-Ramli utgör han den främsta källan för juridiska utlåtanden (fatwa) för hela den senare shafi’itiska skolan. Han fick sin utbildning i al-Azhar, och flyttade sedan till Mecka där han författade böcker om shafi’itisk rättslära, hadith, trosartiklar (aqida), hadith-kommentarer och juridiska utlåtanden. Hans mest kända verk är Tuhfat al-Muhtaj bi sharh al-Minhaj [Gåva till den behövande: En kommentar till ”Vägen”], en kommentar till Imam Nawawis Minhaj al-Talibin [Sökarens väg]. Denna kommentar som består av tio volymer är en höjdpunkt i shafi’itisk rättslära. Han har också författat böckerna al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyya [Den stora samlingen av juridiska utlåtanden] och al-Zawajir ’an iqtiraf al-kaba’ir [Avskräckande från att begå svåra synder]. Imamen dog och begravdes i Mecka 974/1567.

Return to Biographies

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest