sv: Den rekomemnderade tiden för Fajr-bönen i Hanafi madhhab

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Den rekomemnderade tiden för Fajr-bönen i Hanafi madhhab

Postby nur.nu » 28 Nov 2011, 20:25

BismiAllah

Det är mustahabb för män att be fajr-bönen då det börjar ljusna, och för kvinnor att be den då det fortarande är mörkt.

Ref: Maraqi al-Falah

User avatar
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: Den rekomemnderade tiden för Fajr-bönen i Hanafi madhhab

Postby nur.nu » 28 Nov 2011, 20:47

Den rekomemnderade tiden för Fajr-bönen i Hanafi madhhab
av Adnan Kozarcanin

Imam Muhamad ibn Hasan (d. 189 a.h.) har tillbringat några år i Madina Munawara för att höra hadith från de lärda där bl.a. Muwatta från Imam Malik. Som resultat av debatter han förde där skrev han boken Kitab al Hujja 'ala ahl al Madina där han ger argument som stödjer den irakiska skolan.

Den första frågan han tar upp i denna bok är just frågan kring den rekommenderade tiden för fajr bönen. Argumenten är mycket elleganta.

Citat från Kitab al Hujja 'ala ahl al Madina:

Abu hanifa r.a. säger - fajr bönen bör förrättas när det börjar ljusna på grund av traditioner som berättas om detta och för att folk vid den tiden brukar befinna sig i djup sömn . Därför bör man be när det börjar ljusna så att bönen närvaras av de som sov lika så som av de som var vakna.

Madinas folk och Malik säger - man bör be fajr medan det är mörkt på grund av traditioner som berättas om detta.

Muhamad ibn al Hasan säger - Det berättas olika traditioner i ämnet både de som stödjer den mörka som den ljusare tiden för fajr bönen. Vi föredrar att be fajr när det börjar ljusna därför att folk brukade börja medan det förtfarande var mörkt men har läst Koranen längre så att de slutade bönen samtidigt som de som började när det började ljusna. På så sätt kunde även de som sov ansluta sig.

Det kom tradition till oss från Abu Bakr al Siddiq r.a. att han läste surah al Baqarah i al subh bönen och därför inledde de medan det var mörkt. När det gäller de som läser i sin bön kortare suror av al Mufassal gruppen bör de inleda när det börjar ljusna.

Vidare kom det till oss att Rasulallah a.s. har sagt "Be fajr när det börjar ljusna ty det bringar större belöning" - mustafidh-spridd bland folk och m'aruf-känd hadith. [1] (slutet på citat)


[1] (al tirmidhi - hasan sahih, al Tahawi i M'ani al athar)[/quote]

-----------

Citatet är från Kitab al Hujja som är skriven av imam Muhamad. Den tillhör inte de sex grundböcker "dhahir al riwaya" pga traderingen men är uppskadad för sitt innehåll. Vår samtida hanafi faqih imam Abu Zahra i sin bok om Abu Hanifa tillskriver samma vikt till den här boken och till imam Muhammads Kitab al Athar som de sex "dhahir al riwaya" böcker har. Det som är speciellt värdefullt i Kitab al Hujja är att det innehåller ursprungliga argument skrivna av imam Muhammad och det är både qiyaas, sunna och athaar. Det är i regel inte fallet med de andra böckerna. På så sätt kan man se hur de i sälva verket argumenterade.

Imam Muhammad var berömd för sin vackra, precisa och stilenliga arabiska så att man enligt Abu Zahra kan från tankelogiken i hans tekster härleda qiyas argumentationen även om den är inte uttryckt på ett explicit sätt.

Eftersom boken innehåller fikh från Madinas lärda i synerhet imam Maliks och fikh från irakiska lärda räknar imam Abu Zahra den till böcker i komparativ fikh (al fikh al muqaran). Dessutom ska man nämna att visa delar av boken kom till oss som citat i imam Shafiis böcker där han också uttryckte sina argument. På så sätt sammanbinder den på ett sätt de första mujtahidun och ger oss en första hands bild av deras stil och argumentation.

Från:
http://svenskmuslim.se/_forum3/viewtopi ... 29&start=0

Return to Salat

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest